тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...
Спеціальність:
Автомобільний транспорт


Спеціалізація:
Автомобілі та автомобільне господарство. (Розробка технологій експлуатації та ремонту; автотехнічна експертиза; діагностика систем автомобіля і передпродажна підготовка, організація і оптимізація перевезень; маркетингові дослідження ринку вітчизняних і зарубіжних автомобілів; виконання менеджерських функцій).Спеціальність:
Галузеве машинобудування


Спеціалізація:
Автомобілі та трактори. (Розробка нової техніки з використанням систем комп'ютерного проектування і сучасних інформаційних технологій; аналітичне та експериментальне дослідження і оптимізація конструктивних рішень; організація і проведення науково-дослідних робіт в області автотракторобудування).
Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Гуртожиток НТУ "ХПІ" №9, вул. Целіноградська, 38

Общежитие №9


Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.


Викладачі
Ребров Олексій Юрійович

Ребров Олексій Юрійович
Посада: Завідувач кафедри
Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Вчене звання:Доцент
Провідний лектор з дисциплін:Автомобільні двигуни і паливно мастильні матеріали; Прикладні методи розрахунку в автомобіле- і тракторобудуванні; Моделювання процесів в галузевому машинобудуванні.

Публікації: Має понад 80 наукових праць та навчально-методичних видань, у тому числі 3 монографіїСторінка в академії Google

Сторінка в академії Scopus/WoS

Освіта: Харківський державний політехнічний університет (НТУ «ХПІ»), Автомобілі та трактори, інженер – механік, 1998.

Тематика досліджень: В 2005р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори на тему: «Вплив ланкової структури гусеничного обводу трактора на динамічну навантаженість трансмісії і тиск на ґрунт». В 2021р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори на тему: «Наукове обґрунтування підвищення ефективності колісних рушіїв сільськогосподарських тракторів на енергоємних технологічних операціях обробітку ґрунту».

Досвід практичної роботи: Працював на АТ «ХТЗ» інженером по налагодженню та випробуванням в лабораторії агрегатів дослідно-експериментального цеху, 1998.
Агапов Олег Миколайович

Агапов Олег Миколайович
Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Провідний лектор з дисциплін: Вступ до фаху. Ознайомча практика.
Теорія та основи проектування автомобіля.
Основи експлуатації, обслуговування автомобілів на СТО.
Сучасні напрямки розвитку інфраструктури автомобільного транспорту.

Публікації: Має більше 50 наукових праць та навчально-методичних видань, з них: 1 навчальний посібник; 1 монографія; 5 авторських свідоцтв та патентів.

Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Колісні та гусеничні машини, інженер – механік, 1980.

Тематика досліджень: В 1990р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.05 – спецмашини та автомати на тему: «Спецтема». Дослідження динаміки гусеничного поїзда

Досвід практичної роботи: Більше 15 років у групі компаній ТОВ «Ліон», ТОВ «Міраж», ТОВ «М-Моторс» м.Харків за спеціальністю (автосалони, СТО, АЗС, АЗК). Записи у трудової книжці.
Галуцких Анатолий Данилович

Галуцких Анатолий Данилович
Посада : Інженер
Дослідження : Брав участь у розробці, виготовленні та випробуваннях установок для сейсмічної розвідки на базі автомобілів підвищеної прохідності і тягачів, оригінальних стендів і діючих макетів для виконання НДР і вдосконалення матеріальної бази лабораторії кафедри.
Публікації : 50 наукових праць, з них 10 статей, 16 авторських свідоцтв, 12 методичних вказівок.Кальченко Борис Іванович

Кальченко Борис Іванович
Посада: Професор
Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Вчене звання:Професор
Академічне звання/Відзнаки:Заслужений діяч науки і техніки України; Член-кореспондент Інженерної академії України; Почесний професор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Провідний лектор з дисциплін: Методи випробувань та основи сертифікації; Перспективи розвитку самохідних машин; Методи наукових досліджень та патентознавство br/>
Публікації: Має більше 200 наукових праць та навчально-методичних видань, з них: 50 авторських свідоцтв та патентів України, а також 4 закордонних патентів

Сторінка в академії Google

Сторінка в академії Scopus/WoS

Освіта: Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна, Автомобілі та трактори, інженер-механік, 1963.

Тематика досліджень: В 1976 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 – автомобілі та трактори на тему: «Дослідження динаміки керованого руху гусеничного трактора». В 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.03 – автомобілі та трактори на тему: «Обґрунтування та розробка конструкції колісних тракторів загального призначення та реалізації їх у серійному виробництві».

Досвід практичної роботи:Досвід практичної роботи 19 років на посаді заступника генерального конструктора АТ «ХТЗ» (1974-1993 рр.)
Кісельов Андрій Русланович

Кісельов Андрій Русланович
Посада: інженер кафедри «Автомобіле- і тракторобудування», асистент за сумісництвом.
Дисципліни: САПР на автотранспорті, Трьохмірне моделювання, Ергономічні властивості та екологія самохідних машин
Навчався з 2007 – 2013 рр. на кафедрі «Автомобіле- і тракторобудування»

Кожушко Андрій Павлович

Кожушко Андрій Павлович
Посада: Доцент
Науковий ступінь:доктор технічних наук
Вчене звання:Доцент
Академічне звання/Відзнаки:Лауреат стипендії для молодих вчених НТУ «ХПІ» Кабінету Міністрів України (2018 – 2020 р.).
Провідний лектор з дисциплін: Основи оптимізації конструкції автомобілів та тракторів; Ергономічні властивості та екологія самохідних машин; Міжнародні автомобільні вантажні перевезення; Коливання та віброзахист автомобілів та тракторів; Математичні моделі та автоматизований аналіз систем автомобілів та тракторів; Основи організації технологічних процесів автотранспортного виробництва; Механічні коливання в автомобільних системах; Методи моделювання технічних систем

Публікації: Має більше 70 наукових праць та навчально-методичних видань, з них: 1 навчальний посібник; 3 монографії; 3 патенти на корисну модель

Сторінка в академії Google

Сторінка в академії Scopus/WoS

Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Автомобілі та трактори, інженер – механік дослідник, 2013.

Тематика досліджень: В 2016р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори на тему: «Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулювання гідромашин в процесі розгону». В 2021р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори на тему: «Динамічний аналіз та методи поліпшення плавності ходу колісного трактора при транспортуванні рідких вантажів».
Краснокутський Володимир Миколайович

Краснокутський  Володимир Миколайович
Посада: Професор
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання:Доцент
Академічне звання/Відзнаки:Член-кореспондент транспортної академії України.
Провідний лектор з дисциплін: Вступ до спеціальності. Ознайомча практика. Конструкція автомобілів та тракторів та їх аналіз ч.1,2. Технічна експлуатація АТ. Електрообладнання АТ. Спеціалізований автомобільний рухомий склад. Методи математичного прогнозування зміни технічного стану автомобілів

Публікації: Має більше 117 наукових праць та навчально-методичних видань, з них: 3 підручника, 8 навчальний посібник; 2 патенти на корисну модельСторінка в академії Google

Сторінка в академії Scopus/WoS

Освіта: Національна академія оборони України, Управління діями з'єднань та об'єднань Збройних Сил, магістр державного військового управління, 2004.

Тематика досліджень: Кандидат технічних наук, 20.02.14 – «Озброєння і військова техніка», тема дисертації: «Спецтема». Функціональна стабільність самохідних шасі та підвищення їх техніко-економічних показників.

Досвід практичної роботи:16 років. З 1983 по 2000 роки займав посади заступник командира автомобільної роти з технічної частини, командир роти, заступник командира батальйона з технічної частини, начальник автомобільної і електрогазової служби, начальник штаба АТЗ авіаційного з’єднання.
Кривоконь Олександр Григорович

Кривоконь Олександр Григорович
Посада : Професор
Вчений ступінь : доктор історичних наук, кандидат філософських наук
Тематика досліджень : "Транспортні методи оптимізації діяльності автотранспортних підприємств", "Робочі процеси машинно-тракторних агрегатів та автомобільного транспорту"

У 2005 році переїхав до м. Харків, де у 2005-2006 рр. працював генеральним директором ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», а з 2006р. по березень 2007 р. – був на посаді президента даного підприємства. З травня по листопад 2007 р. – радник генерального директора із зовнішньоекономічних зв’язків Державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева», м. Харків. В період з листопада 2007 по липень 2008 працював на посаді заступника генерального директора з цивільного виробництва Державного Підприємства ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», м. Дніпропетровськ. З липня 2008 по серпень 2010 працював на посаді заст. генерального директора з цивільного виробництва Державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева», м. Харків. В період з жовтня 2010 по березень 2012 керував проектами на ТОВ «Дніпрокран». З березня 2012 року по кінця 2014 року працював директором з реінжинірингу виробництва Corum Group. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Чинники соціального формування особистості в умовах побудови інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз)» (диплом ДК № 045227 від 12 березня 2008 р.). З 2010 року за сумісництвом працює доцентом кафедри автомобіле- та тракторобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків. З липня 2016 року - доктор історичних наук за спеціальністю «Історія науки і техніки», тема дисертації «Розвиток тракторобудування в Україні в контексті світового прогресу» (диплом ДД №005633 від 01 липня 2016 року). Має більше 40 наукових публікацій, випустив одну монографію та три історико-фалеристичних видання.


Крюкова Тетьяна Олександрівна

Крюкова Тетьяна Олександрівна
Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Академічне звання/Відзнаки:Член-кореспондент транспортної академії України.
Провідний лектор з дисциплін: Логістика на автотранспорті; Організація процесів автосервісу; Менеджмент; Функціонально-вартісний аналіз в автотракторобудуванні.

Публікації: Має понад 25 наукових праць та навчально-методичних видань.Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Автомобілі та трактори, інженер – механік-дослідник, 2004.

Тематика досліджень: В 2017р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології на тему: «Моделі і методи управління багатономенклатурними запасами на підприємствах автомобільного транспорту».
Мамонтов Анатолій Геннадійович

Мамонтов Анатолій Геннадійович
Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання:Доцент
Провідний лектор з дисциплін: Технологічні основи машинобудування; Технологія виробництва автомобілів та тракторів; Технологія виробництва та ремонту автомобілів; Технологічне планування автотранспортних підприємств.

Публікації: Має понад 25 наукових праць та навчально-методичних видань, з них: 2 монографії.Сторінка в академії Google

Сторінка в академії Scopus/WoS

Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Автомобілі та трактори, інженер – механік-дослідник, 2006.

Тематика досліджень: В 2019р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори на тему: «Поліпшення показників плавності ходу та динамічної навантаженості ходових систем колісних тракторів на транспортних роботах».
Мітцель Микола Олександрович

Мітцель Микола Олександрович
Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Доцент
Провідний лектор з дисциплін: Теорія та проектування автомобілів і тракторів, Технологічні процеси на автотранспорті.

Публікації: Має більше 25 наукових праць та навчально-методичних видань, 1 патент на корисну модель.Сторінка в академії Google

Сторінка в академії Scopus/WoS

Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Автомобілі та трактори, інженер – механік дослідник, 2012.

Тематика досліджень: В 2016р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори на тему: «Вплив особливих зон роботи гідропередачі на техніко-економічні показники колісних тракторів з безступінчастими гідрооб'ємно-механічними трансмісіями».
Островерх Олександр Олегович

Островерх Олександр Олегович
Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Провідний лектор з дисциплін: Керованість та стійкість руху автомобілів та тракторів. Технічна експлуатація автомобілів, авто технічна експертиза та ресурсозбереження. Аналіз робочих процесів систем автомобіля. Технологічність конструкцій самохідних машин.

Публікації: Має більше 47 наукових праць та навчально-методичних видань, з них: 1 навчальний посібник; 3 патенти на корисну модельСторінка в академії Google

Сторінка в академії Scopus/WoS

Освіта: Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут», Колісні та гусеничні транспортні засоби, інженер – механік – дослідник, 2007

Тематика досліджень: В 2016р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори на тему: «Теоретичне обґрунтування використання безступінчастих гідрооб’ємно-механічних трансмісій на автомобілях для ремонту нафтогазових свердловин».
Пилипенко Євген Сергійович

Пилипенко Євген Сергійович
Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Провідний лектор з дисциплін: Конструкція автомобілів та їх аналіз ч. 1; Системи автоматизованого проектування на автотранспорті; Сучасні CAD системи на автотранспорті Трьохмірне моделювання в автотракторобудуванні; Проектування технічних об’єктів; Сучасні методи діагностики автомобілів.

Публікації: Має більше 40 наукових праць та навчально-методичних видань, з них: 1 навчальний посібник; 1 патент на корисну модельСторінка в академії Google

Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Автомобілі та трактори, інженер – механік дослідник, 2013.

Тематика досліджень: В 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори на тему: «Підвищення ефективності гальмування колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями шляхом вибору раціонального способу гальмування».
Селевич Сергей Геннадиевич

Селевич Сергей Геннадиевич
Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання:Доцент НТУ "ХПІ"
Провідний лектор з дисциплін: "Автоматика і моделювання процесів автомобіля. Сучасні комп'ютерні технології

Публікації: Має більше 47 наукових праць та навчально-методичних видань, з них: 3 підручника; 3 патенти України

Сторінка в академії Google

Сторінка в академії Scopus/WoS

Освіта: НТУ «ХПІ». 2004р., «Системи управління і автоматики». Інженер-електрик-дослідник

Тематика досліджень: Кандидат технічних наук, 05.13.03 – системи і процеси керування (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології), тема дисертації: Удосконалення системи управління екстреним гальмуванням автомобіля в умовах невизначеності.

Досвід практичної роботи:17 років.
Сергієнко Микола Єгорович

Сергієнко Микола Єгорович
Посада: Професор
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання:Доцент, професор НТУ «ХПІ»
Академічне звання/Відзнаки:Член-кореспондент транспортної академії України.
Провідний лектор з дисциплін: Конструкції автомобілів та їх аналіз; Електронне та електрообладнання автомобіля та основи діагностики; Теорія та проектування автомобілів та тракторів; Теорія безступінчастих та гібридних трансмісій автомобілів та тракторів; Сучасні електричні системи на автотранспорті.

Публікації: Має більше 270 наукових праць та навчально-методичних видань, з них: 1 підручник; 3 навчальних посібника; 1 монографія; 55 патентів на винахідСторінка в академії Google

Освіта: Харківський політехнічний інститут, Автомобілі та трактори, інженер – механік, 1983.

Тематика досліджень: В 2003р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори на тему: «Закономірності формування навантажень на колісний трактор при імпульсних збуреннях сейсмоджерела». Напрямки досліджень:
– Створення засобів діагностики працездатності водія транспортного засобу для підвищення безпеки дорожнього руху.
– Підвищення ефективності використання енергії автомобіля.
– Створення зчеплень зі зменшеними витратами енергії на управління та систем керування преселективними трансмісіями.
– Створення гібридних приводів ведучих коліс автомобіля для підвищення їх ефективності використання, керованості та стійкості руху.
– Дослідження гусеничних ходових систем тракторів.
– Визначення НДС елементів конструкції автомобіля та трактора з метою їх удосконалення якості, визначення ресурсу.

Досвід практичної роботи:Технік 1981р., Старший лаборант 1982р., Інженер 1983 – 1986 рр. окремої науково-дослідної лабораторії (ОНДЛ) кафедри «Тракторобудування» ХПІ, приймав участь в розробці, випробуваннях та постановці на виробництво імпульсних та вібраційних самохідних установок для сейсмічної розвідки на базі тракторів та автомобілів підвищеної прохідності (1983-1993 рр.) (результати впроваджені у виробництво), ведучий спеціаліст відділу стратегічного розвитку та інновацій АТ «ХТЗ» (2013р.).
Шевцов Вадим Михайлович

Шевцов Вадим Михайлович
Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Провідний лектор з дисциплін: Гідравліка, гідро-та пневмоприводи автомобілів. Гідравліка Operational Processes Analyses of Motor Car Systems. Technological Planning of Automobile Operating Enterprises. Теорія технічних систем Quality Control Fundamentals. Основи управління якістю Основи теорії оптимізації на автотранспорті.

Публікації: Має більше 30 наукових праць та навчально-методичних видань.Сторінка в академії Google

Сторінка в академії Scopus/WoS

Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Автомобілі та трактори, інженер– механік дослідник, 2011.

Тематика досліджень: Кандидат технічних наук, 05.22.02 – автомобілі та трактори. Тема: «Вибір і обґрунтування температурних режимів роботи гідрооб’ємно – механічної трансмісії колісного трактора»

Аспіранти
Пастущіна Марія Ігорівна

Пастущіна Марія Ігорівна
Посада: Аспірант.
Освіта: НТУ "ХПІ" кафедра АІТ 2018 рік. Спеціальність Автомобілі та автомобільне господарство.Свідло Віталій Сергійович

Свідло Віталій Сергійович
Посада: Аспірант.
Освіта: НТУ "ХПІ" кафедра АІТ 2018 рік. Спеціальність Автомобілі та автомобільне господарство.


Викладачі, що раніше працювали на кафедрі
Аврунін Григорій Аврамович

Аврунін Григорій Аврамович
Посада : доцент
Вчений ступінь : кандидат технічних наук.
1946 г.р., закінчив Харківський політехнічний інститут в 1970 р за фахом «Гідравлічні машини і засоби автоматики», автор понад 120 статей і 30 винаходів, чотирьох навчальних посібників і підручника з сучасного об'ємному гідроприводу і Гідропневмоавтоматика.
Більше 40 років Г.А. Аврунін займається розробкою, дослідженнями та впровадженням об'ємних гідромашин і гідроприводів для машин народногосподарського і оборонного призначення. Обіймав посади заступників директора по дослідно-конструкторських робіт НІІгідропрівода і головного конструктора КП ХКБМ ім. А. А. Морозова. Під керівництвом Г. А. Авруніна створена унікальна, що не має аналогів в країнах СНД і західній Європі, радіаль-нопоршневая гидропередача з кульковими поршнями типу ГОП-900 для гідромеханічних трансмісій військових гусеничних машин. До теперішнього часу Людиновский Агрегатний завод (Російська Федерація) випускає радіальнопоршневие високомоментні гідро-мотори одноразового дії типу МРФ-М1, модернізація розподільного вузла яких була проведена Г.А. Авруніним в середині 80-х років минулого століття.
Аврунін Г. А. співпрацює з провідними світовими фірмами в області об'ємних гідроприводів «Parker Hydraulics» (США), «Rexroth Bosch Group» і «Sauer-Danfoss» (ФРН), харківськими підприємствами ТОВ «Промгідропрівод», НПКФ «Гідравліка», « мотор-Імпекс »та ін., був членом технічного комітету ІСО.
В період 2010-2016 рр. Г.А. Аврунін в складі колективу фахівців кафедри «Автомобілі та тракторобудування» ХНТУ «ХПІ» брав участь у створенні першої в Україні двухпоточной об'ємно-гідромеханічної трансмісії для колісних тракторів сімейства ХТЗ.
В даний час Г.А. Аврунін викладає дисципліни, пов'язані з розробкою і експлуатацією гідроприводів різного призначення, в тому числі «Гідравліка та гідропневмоприводів», «Гідропневмоавтоматика», Гідравлічне обладнання та його експлуатація для будівельних і дорожніх машин ».


Бондаренко Анатолій Ігоревич

Бондаренко Анатолій Ігоревич
Посада: Професор
Вчений ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент
Тематика досліджень: наукове обґрунтування нових технічних рішень процесу гальмування колісних тракторів з бесступенчатыми гидрообьємно-механічними трансмісіями; вдосконалення процесу модуляції тиску в пневматичному гальмівному приводі автомобілів.

Дисципліни: «Двигуни, основи теорії і проектування автомобіля», «Проектування автомобіля», «Конструювання і розрахунок систем автомобіля», «Конструювання і розрахунок систем самохідних машин», «Динамічні розрахунки в автомобіле - і тракторобудування». Публікації: 112 (статті (у т. ч. за кордоном і в Scopus), патенти, методичні вказівки, монографії).

Сторінка Google академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HcGTF_kAAAAJ&hl=ru
Додаткова інформація: заступник декана з наукової роботи факультету транспортного машинобудування (з 2010 р.), заступник відповідального редактора вісника НТУ "ХПІ", серія «Транспортне машинобудування» (з 2010 р.); двічі стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2014– 2015 р., 2016 р.)


Мандрика Володимир Ростиславович

Мандрика Володимир Ростиславович
Професор, кандидат технічних наук, професор НТУ «ХПІ».

Закiнчив у 1970 році Харківський полiтехнiчний інститут по кафедрі «Тракторобудування» за спеціальністю «Колісні та гусеничні машини», має кваліфікацію інженер-механік.

Приймає активну участь в розробці науково-технічного потенціалу кафедри в галузі тракторобудування. Був виконавцем науково-дослідних робіт, які проводились разом з ОГК ХТЗ ім. С.Орджонікідзе: «Експериментальне дослідження процесу розгону при різних схемах вмикання фрікціонних муфт»; «Розробка, виготовлення та випробування гідрофікованих тракторів Т-150 та Т-150К з урахуванням підвищення потужності двигуна до 180-200к.с.»; «Розробка, виготовлення та випробування автоматичного регулятора плуга тракторів Т-150 та Т-150К» та інших. Впроваджені: безакумуляторна схема переключення передач; рушіння та розгін трактора одночасно на муфтах 1-ї та 2-ї передач без муфти зчеплення (виготовлена дослідна партія).

З науково-дослідним інститутом «УкрНДІСГМ» м. Харків проводились роботи по вдосконаленню сучасних та створенню перспективних трансмісій свеклозбиральних машин та їх автоматизація. Були створені макетні зразки гідрооб’ємних приводів передніх мостів, розроблені системи гідрофікованих приводів робочих органів.

В подальшому приймав участь у роботах з Харківським заводом самохідних машин, Харківським заводом ім. Малишева, Харківським заводом транспортного устаткування, а також виконував окремі розділи по держбюджетним роботам, які проводила кафедра автомобіле- і тракторобудування.

Науковий напрям здобувача пов’язаний з розробкою та дослідженням сучасних трансмісій, динамікою тракторів та їх управлінням.

Є одним з провідних викладачів кафедри, який вніс суттєвий вклад в розробку та методику викладання основних профілюючих курсів спеціальностей кафедри: «Надійність автомобілів» ; «Методи випробувань та основи сертифікації»; «Методи та засоби досліджень та основи патентознавства»; «Технічне обладнання підприємств по обслуговуванню автомобілів»; «Технологічність конструкцій самохідних машин». Постійно дбає про удосконалення матеріалу лекцій, враховуючи сучасні досягнення в області проектування, виробництва, випробування та дослідження самохідних машин по основним учбовим курсам спеціальності, розробляє та систематично удосконалює методику проведення практичних та лабораторних робіт. Під його керівництвом щорічно 4 - 6 студентів виконують випускні роботи (дипломні проекти, бакалаврські та магістерські роботи). За 2015 та 2016 роки 2 магістерські роботи отримали другі місця у конкурсі «Кращій дипломний проект НТУ «ХПІ».

Як куратор групи ТМ-73А проводить роботу по формуванню та розвитку у студентів творчого потенціалу. Так ст. Безкаравайний В.В. зайняв у 2015 році друге та третє місця у Всеукраїнських олімпіадах по різних дисциплінах, що дало йому право отримати стипендію Президента України.

Мандрика В.Р. приймає активну участь в органiзацiйнiй роботі кафедри: відповідальний по роботі з абітурієнтами, є експертом редакційно-видавничого відділу НТУ «ХПІ». Приймав участь в розробці нових навчальних програм, документів для ліцензування та акредитації спеціальностей кафедри.

Приділяє достатню увагу розробці сучасної науково-методичної літератури. Є співавтором: підручника “Надійність в автомобіле- і тракторобудуванні” виданого в 2015р., двох навчальних посібників, монографії. Всі видання з грифом ІСДО Міністерства освіти та науки України. Приділяє увагу дистанційному навчанню – на сайті НТУ «ХПІ» розміщено підготовлений дистанційний курс. Автор 12 навчально-методичних вказівок, які є базою підготовки студентів до виконання лабораторних робіт, курсових та дипломних проектів в галузі «Автомобіле і тракторобудування». Загальна кількість публікацій з урахуванням звітів по виконаним госпрозрахунковим роботам – 110.


Самородов Вадим Борисович

Самородов Вадим Борисович
д.т.н., проф., академік Академії наук Вищої освіти України.

Самородов Вадим Борисович після закінчення у 1975 р. інженерно–фізичного факультету Харківського політехнічного інституту (зараз НТУ “ХПІ”) протягом 1975–2001 рр. працював на кафедрі «Колісні та гусеничні машини» молодшим і старшим науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем. Після захисту у 1982 р. кандидатської дисертації Самородов В.Б. – доцент цієї кафедри, з 1983 по 1990 –замісник декана, а з 1990 по 1995 рік – декан по роботі з іноземними студентами НТУ «ХПІ». Після захисту докторської дисертації з 2001 року Самородов В.Б.–завідувач кафедри «Автомобіле–і тракторобудування», з 2003 р. –професор, з 2007 р. –академік Академії наук Вищої освіти України.

Проф. Самородов В.Б.– один із засновників і провідний учений у галузі теорії структурного і параметричного синтезу безступінчастих гідрооб'ємно–механічних трансмісій (ГОМТ) автомобілів і тракторів. Проф. Самородов В.Б. є автором 347 наукових праць, що опубліковані в Україні і за кордоном (серед них 11 учбових посібників і 3 монографії, 296 наукових статей, 5 авторських свідоцтв, 32 патентів України). З 2013 р. h–index (індекс Хирша) цитування наукових праць проф. Самородова В.Б. підтримується на рівні 13. Під його керівництвом захищено 10 кандидатських і 1 докторська дисертації. На протязі багатьох років працював і працює членом спеціалізованих вчених рад, є членом редакційних колегій ряду фахових науково–технічних журналів, включаючи закордонні. Вже 16 років–відповідальний редактор тематичного Вісника НТУ «ХПІ» «Автомобіле–і тракторобудування».

На протязі 2005–2006 років Самородов В.Б. займав по сумісництву посаду замісника генерального директора АТ «ХТЗ» з перспективних розробок та модернізації тракторів та займав посаду голови Науково-технічної ради АТ «ХТЗ». Одночасно - завідувач кафедрою. Під його керівництвом на АТ «ХТЗ» проведено глибоку модернізацію тракторів ХТЗ–17221, ХТЗ–17021, ХТЗ–16331 та ХТЗ–3110. В 2005 р. Самородовим В.Б. розроблено експериментальну методику і разом з АТ «ХТЗ» і НТУ «ХПІ» під його керівництвом вперше на Україні проведено масштабні польові порівняльні випробування тракторів провідних тракторовиробників, науково і практично обґрунтовані нові критерії ефективності машино–тракторних агрегатів. У 2007 р. на основі цих випробувань проф. Самородов В.Б. заснував методологію просторово–топологічного аналізу взаємозв’язків техніко–економічних показників з метою їх поліпшення та прогнозування – новий науковий напрямок в автомобіле–і тракторобудуванні.

З 2010 по 2013 р. проф. Самородов В.Б. очолює управління гібридних і безступінчастих трансмісій Індустріальної групи «Українська промислова енергетична компания» (УПЕК), де під його керівництвом розроблена перша в Україні безступінчаста гідрооб’ємно–механічна трансмісія для колісних тракторів класичної компоновки потужністю 350–400 к.с.

З 1 березня 2013 р. Самородов В.Б. – головний консультант генерального директора АТ «ХТЗ» по перспективним розробкам та модернізації колісних тракторів у рамках договору про стратегічне співробітництво з НТУ “ХПІ”, а з 1 серпня 2013 р. по 1 березня 2016 р. – замісник директора технічного АТ «ХТЗ» і керівник проекту по розробці, виготовленню і іспитам першої в Україні безступінчастої гідрооб’ємно–механічної трансмісії (ГОМТ–1С) для колісних тракторів виробництва АТ «ХТЗ» потужністю 220–240 к.с. Така безступінчаста трансмісія (ГОМТ–1С) розроблена на кафедрі «Автомобіле – і тракторобудування» НТУ «ХПІ» вперше на пострадянському просторі, виготовлена фахівцями–професіоналами на АТ «ХТЗ» при тісній співпраці з науковцями НТУ «ХПІ» і робить трактори виробництва АТ «ХТЗ» конкуренто спроможними на світовому ринку. Трактори ХТЗ–21021 и ХТЗ–242К, оснащені новітньою трансмісією, успішно пройшли заводські та польові випробування. АТ «ХТЗ» веде підготовку до серійного випуску нових тракторів з такими безступінчастими трансмісіями.

В 2016 р. академік Академії наук Вищої освіти України, проф. Самородов В.Б. запропонував новий клас трансмісій – гібридні безступінчасті трансмісії з корисним використанням циркуляційних потужностей. Він очолює відповідальну науково–прикладну роботу по теоретичному обґрунтуванню, розробці та виготовленню, випробуванням і впровадженню в виробництво гібридної безступінчастої трансмісії для тракторів потужністю 240 к.с. для транспортних технологій на залізниці і для використання на сільськогосподарських тракторах. Така безступінчаста трансмісія розроблена і запатентована на кафедрі «Автомобіле– і тракторобудування» НТУ «ХПІ» вперше у світі і з 2016 р. і виготовляється на харківському заводі «Спецкран».

Значними конкретними результатами наукової діяльності проф. Самородова В.Б. є наукове обґрунтування і участь у розробці і випробуваннях оригінальних безступінчастих трансмісій для зразків бронетехніки виробництва АТ «ХТЗ», заводу ім. Малишева, автомобільної підйомної установки на базі автомобіля КРАЗ для Харківського заводу транспортного обладнання, розрахунково–теоретичне обґрунтування гідрооб'ємного механізму повороту трактора ХТЗ–200 і результати польових випробувань ХТЗ–200, прогнозування оптимальних технічних та експлуатаційних параметрів перспективних вітчизняних тракторів, розробка перших в Україні і на пострадянському просторі безступінчастих гідрообємно–механічних трансмісій для колісних тракторів класичної компоновки потужністю 350–400 к.с.(УПЕК) і для тракторів з ломаною рамою потужністю 220–240 к.с.( АТ «ХТЗ»), робота по створенню першої гібридної безступінчастої трансмісії для сільськогосподарських тракторів і тракторів–мотовозів для залізниці («Спецкран»).

Проф. Самородов В.Б. успішно поєднує наукову, організаційну, та педагогічну діяльність. На протязі більш ніж 35 років він викладає курси лекцій з теорії оптимізації та математичного моделювання систем автомобілів і тракторів, має значні здобутки в організації освітнього процесу у вищій школі. Він є одним з розробників стандартів вищої освіти щодо бакалавра по напрямам 133.01 – Автомобілі і трактори та 274 – Автомобільний транспорт та є автором учбово–методичних праць щодо підготовки магістрів. Багато років плідно працював у складі методичної ради НТУ «ХПІ». З 2003 р. по цей час щільно працює з ведучими автотранспортними підприємствами Харкова «Харків–АВТО», «Фрунзе–АВТО», «Автотрейдінг-Харків», АТП–16361. Під його керівництвом розроблена і впроваджена методика зростання прибутку АТП–16361 за рахунок оптимізації маршрутів і спеціального логістичного використання автомобілів цього підприємства на кожному маршруті. Зараз є головою галузевої експертної ради за напрямком «Транспорт» Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Щорічно під керівництвом Самородова В.Б. студенти кафедри «Автомобіле– і тракторобудування» займають призові місця як у конкурсах дипломних робіт НТУ «ХПІ», так і на Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Число таких нагород за останні 6 років – 45.

Кафедра «Автомобіле– і тракторобудування» НТУ «ХПІ», очолювана академіком Академії наук Вищої освіти України, доктором технічних наук, професором Самородовим В.Б., користується великою популярністю у абітурієнтів – випусників середніх шкіл і технікумів по всій Україні. Кафедра заснована у 1930 році і має і зберігає високі викладацькі та наукові традиції. На кафедрі викладають 6 професорів, з них 4 доктора наук, 11 кандидатів наук –доцентів, 5 аспірантів. Кожного року до 30 випускників середних шкіл і стількі ж випускників технікумів становляться студентами спеціальностей 133 – Галузеве машинобудування (спеціалізація: 133.01 - Автомобілі і трактори) та 274 – Автомобільний транспорт (спеціалізація: 274.03 - Автомобілі і автомобільне господарство). В рамках цих спеціалізацій кафедра «Автомобіле– і тракторобудування» НТУ «ХПІ» веде підготовку на денному, заочному відділеннях та за дистанційною формою навчання. За згодою с випускниками денної форми навчання протягом останніх 10 років завдяки своєму авторитету і зв'язкам кафедра забезпечує їх 100% працевлаштування.

Проф. Самородов В.Б. має 14 підтверджених пунктів Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

Проф. Самородов В.Б. за сумлінну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий внесок у розвиток освіти і науки, активну громадську діяльність у 2010 і 2015 рр. нагороджений Почесними грамотами виконкому Харківської міської ради; у 2012 і 2015 рр. – Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації за вагомий особистий, внесок в розвиток освіти і науки Харківського регіону.Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus