тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...
Спеціальність:
Автомобільний транспорт


Спеціалізація:
Автомобілі та автомобільне господарство. (Розробка технологій експлуатації та ремонту; автотехнічна експертиза; діагностика систем автомобіля і передпродажна підготовка, організація і оптимізація перевезень; маркетингові дослідження ринку вітчизняних і зарубіжних автомобілів; виконання менеджерських функцій).Спеціальність:
Галузеве машинобудування


Спеціалізація:
Автомобілі та трактори. (Розробка нової техніки з використанням систем комп'ютерного проектування і сучасних інформаційних технологій; аналітичне та експериментальне дослідження і оптимізація конструктивних рішень; організація і проведення науково-дослідних робіт в області автотракторобудування).
Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Гуртожиток НТУ "ХПІ" №9, вул. Целіноградська, 38

Общежитие №9


Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.
Самородов Вадим Борисович

Самородов Вадим Борисович
Завідуючий кафедрою «Автомобіле – і тракторобудування», д.т.н., проф., академік Академії наук Вищої освіти України.

Самородов Вадим Борисович після закінчення у 1975 р. інженерно–фізичного факультету Харківського політехнічного інституту (зараз НТУ “ХПІ”) протягом 1975–2001 рр. працював на кафедрі «Колісні та гусеничні машини» молодшим і старшим науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем. Після захисту у 1982 р. кандидатської дисертації Самородов В.Б. – доцент цієї кафедри, з 1983 по 1990 –замісник декана, а з 1990 по 1995 рік – декан по роботі з іноземними студентами НТУ «ХПІ». Після захисту докторської дисертації з 2001 року Самородов В.Б.–завідувач кафедри «Автомобіле–і тракторобудування», з 2003 р. –професор, з 2007 р. –академік Академії наук Вищої освіти України.

Проф. Самородов В.Б.– один із засновників і провідний учений у галузі теорії структурного і параметричного синтезу безступінчастих гідрооб'ємно–механічних трансмісій (ГОМТ) автомобілів і тракторів. Проф. Самородов В.Б. є автором 347 наукових праць, що опубліковані в Україні і за кордоном (серед них 11 учбових посібників і 3 монографії, 296 наукових статей, 5 авторських свідоцтв, 32 патентів України). З 2013 р. h–index (індекс Хирша) цитування наукових праць проф. Самородова В.Б. підтримується на рівні 13. Під його керівництвом захищено 10 кандидатських і 1 докторська дисертації. На протязі багатьох років працював і працює членом спеціалізованих вчених рад, є членом редакційних колегій ряду фахових науково–технічних журналів, включаючи закордонні. Вже 16 років–відповідальний редактор тематичного Вісника НТУ «ХПІ» «Автомобіле–і тракторобудування».

На протязі 2005–2006 років Самородов В.Б. займав по сумісництву посаду замісника генерального директора АТ «ХТЗ» з перспективних розробок та модернізації тракторів та займав посаду голови Науково-технічної ради АТ «ХТЗ». Одночасно - завідувач кафедрою. Під його керівництвом на АТ «ХТЗ» проведено глибоку модернізацію тракторів ХТЗ–17221, ХТЗ–17021, ХТЗ–16331 та ХТЗ–3110. В 2005 р. Самородовим В.Б. розроблено експериментальну методику і разом з АТ «ХТЗ» і НТУ «ХПІ» під його керівництвом вперше на Україні проведено масштабні польові порівняльні випробування тракторів провідних тракторовиробників, науково і практично обґрунтовані нові критерії ефективності машино–тракторних агрегатів. У 2007 р. на основі цих випробувань проф. Самородов В.Б. заснував методологію просторово–топологічного аналізу взаємозв’язків техніко–економічних показників з метою їх поліпшення та прогнозування – новий науковий напрямок в автомобіле–і тракторобудуванні.

З 2010 по 2013 р. проф. Самородов В.Б. очолює управління гібридних і безступінчастих трансмісій Індустріальної групи «Українська промислова енергетична компания» (УПЕК), де під його керівництвом розроблена перша в Україні безступінчаста гідрооб’ємно–механічна трансмісія для колісних тракторів класичної компоновки потужністю 350–400 к.с.

З 1 березня 2013 р. Самородов В.Б. – головний консультант генерального директора АТ «ХТЗ» по перспективним розробкам та модернізації колісних тракторів у рамках договору про стратегічне співробітництво з НТУ “ХПІ”, а з 1 серпня 2013 р. по 1 березня 2016 р. – замісник директора технічного АТ «ХТЗ» і керівник проекту по розробці, виготовленню і іспитам першої в Україні безступінчастої гідрооб’ємно–механічної трансмісії (ГОМТ–1С) для колісних тракторів виробництва АТ «ХТЗ» потужністю 220–240 к.с. Така безступінчаста трансмісія (ГОМТ–1С) розроблена на кафедрі «Автомобіле – і тракторобудування» НТУ «ХПІ» вперше на пострадянському просторі, виготовлена фахівцями–професіоналами на АТ «ХТЗ» при тісній співпраці з науковцями НТУ «ХПІ» і робить трактори виробництва АТ «ХТЗ» конкуренто спроможними на світовому ринку. Трактори ХТЗ–21021 и ХТЗ–242К, оснащені новітньою трансмісією, успішно пройшли заводські та польові випробування. АТ «ХТЗ» веде підготовку до серійного випуску нових тракторів з такими безступінчастими трансмісіями.

В 2016 р. академік Академії наук Вищої освіти України, проф. Самородов В.Б. запропонував новий клас трансмісій – гібридні безступінчасті трансмісії з корисним використанням циркуляційних потужностей. Він очолює відповідальну науково–прикладну роботу по теоретичному обґрунтуванню, розробці та виготовленню, випробуванням і впровадженню в виробництво гібридної безступінчастої трансмісії для тракторів потужністю 240 к.с. для транспортних технологій на залізниці і для використання на сільськогосподарських тракторах. Така безступінчаста трансмісія розроблена і запатентована на кафедрі «Автомобіле– і тракторобудування» НТУ «ХПІ» вперше у світі і з 2016 р. і виготовляється на харківському заводі «Спецкран».

Значними конкретними результатами наукової діяльності проф. Самородова В.Б. є наукове обґрунтування і участь у розробці і випробуваннях оригінальних безступінчастих трансмісій для зразків бронетехніки виробництва АТ «ХТЗ», заводу ім. Малишева, автомобільної підйомної установки на базі автомобіля КРАЗ для Харківського заводу транспортного обладнання, розрахунково–теоретичне обґрунтування гідрооб'ємного механізму повороту трактора ХТЗ–200 і результати польових випробувань ХТЗ–200, прогнозування оптимальних технічних та експлуатаційних параметрів перспективних вітчизняних тракторів, розробка перших в Україні і на пострадянському просторі безступінчастих гідрообємно–механічних трансмісій для колісних тракторів класичної компоновки потужністю 350–400 к.с.(УПЕК) і для тракторів з ломаною рамою потужністю 220–240 к.с.( АТ «ХТЗ»), робота по створенню першої гібридної безступінчастої трансмісії для сільськогосподарських тракторів і тракторів–мотовозів для залізниці («Спецкран»).

Проф. Самородов В.Б. успішно поєднує наукову, організаційну, та педагогічну діяльність. На протязі більш ніж 35 років він викладає курси лекцій з теорії оптимізації та математичного моделювання систем автомобілів і тракторів, має значні здобутки в організації освітнього процесу у вищій школі. Він є одним з розробників стандартів вищої освіти щодо бакалавра по напрямам 133.01 – Автомобілі і трактори та 274 – Автомобільний транспорт та є автором учбово–методичних праць щодо підготовки магістрів. Багато років плідно працював у складі методичної ради НТУ «ХПІ». З 2003 р. по цей час щільно працює з ведучими автотранспортними підприємствами Харкова «Харків–АВТО», «Фрунзе–АВТО», «Автотрейдінг-Харків», АТП–16361. Під його керівництвом розроблена і впроваджена методика зростання прибутку АТП–16361 за рахунок оптимізації маршрутів і спеціального логістичного використання автомобілів цього підприємства на кожному маршруті. Зараз є головою галузевої експертної ради за напрямком «Транспорт» Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Щорічно під керівництвом Самородова В.Б. студенти кафедри «Автомобіле– і тракторобудування» займають призові місця як у конкурсах дипломних робіт НТУ «ХПІ», так і на Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Число таких нагород за останні 6 років – 45.

Кафедра «Автомобіле– і тракторобудування» НТУ «ХПІ», очолювана академіком Академії наук Вищої освіти України, доктором технічних наук, професором Самородовим В.Б., користується великою популярністю у абітурієнтів – випусників середніх шкіл і технікумів по всій Україні. Кафедра заснована у 1930 році і має і зберігає високі викладацькі та наукові традиції. На кафедрі викладають 6 професорів, з них 4 доктора наук, 11 кандидатів наук –доцентів, 5 аспірантів. Кожного року до 30 випускників середних шкіл і стількі ж випускників технікумів становляться студентами спеціальностей 133 – Галузеве машинобудування (спеціалізація: 133.01 - Автомобілі і трактори) та 274 – Автомобільний транспорт (спеціалізація: 274.03 - Автомобілі і автомобільне господарство). В рамках цих спеціалізацій кафедра «Автомобіле– і тракторобудування» НТУ «ХПІ» веде підготовку на денному, заочному відділеннях та за дистанційною формою навчання. За згодою с випускниками денної форми навчання протягом останніх 10 років завдяки своєму авторитету і зв'язкам кафедра забезпечує їх 100% працевлаштування.

Проф. Самородов В.Б. має 14 підтверджених пунктів Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

Проф. Самородов В.Б. за сумлінну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий внесок у розвиток освіти і науки, активну громадську діяльність у 2010 і 2015 рр. нагороджений Почесними грамотами виконкому Харківської міської ради; у 2012 і 2015 рр. – Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації за вагомий особистий, внесок в розвиток освіти і науки Харківського регіону.
Аврунін Григорій Аврамович

Аврунін Григорій Аврамович
Посада : доцент
Вчений ступінь : кандидат технічних наук.
1946 г.р., закінчив Харківський політехнічний інститут в 1970 р за фахом «Гідравлічні машини і засоби автоматики», автор понад 120 статей і 30 винаходів, чотирьох навчальних посібників і підручника з сучасного об'ємному гідроприводу і Гідропневмоавтоматика.
Більше 40 років Г.А. Аврунін займається розробкою, дослідженнями та впровадженням об'ємних гідромашин і гідроприводів для машин народногосподарського і оборонного призначення. Обіймав посади заступників директора по дослідно-конструкторських робіт НІІгідропрівода і головного конструктора КП ХКБМ ім. А. А. Морозова. Під керівництвом Г. А. Авруніна створена унікальна, що не має аналогів в країнах СНД і західній Європі, радіаль-нопоршневая гидропередача з кульковими поршнями типу ГОП-900 для гідромеханічних трансмісій військових гусеничних машин. До теперішнього часу Людиновский Агрегатний завод (Російська Федерація) випускає радіальнопоршневие високомоментні гідро-мотори одноразового дії типу МРФ-М1, модернізація розподільного вузла яких була проведена Г.А. Авруніним в середині 80-х років минулого століття.
Аврунін Г. А. співпрацює з провідними світовими фірмами в області об'ємних гідроприводів «Parker Hydraulics» (США), «Rexroth Bosch Group» і «Sauer-Danfoss» (ФРН), харківськими підприємствами ТОВ «Промгідропрівод», НПКФ «Гідравліка», « мотор-Імпекс »та ін., був членом технічного комітету ІСО.
В період 2010-2016 рр. Г.А. Аврунін в складі колективу фахівців кафедри «Автомобілі та тракторобудування» ХНТУ «ХПІ» брав участь у створенні першої в Україні двухпоточной об'ємно-гідромеханічної трансмісії для колісних тракторів сімейства ХТЗ.
В даний час Г.А. Аврунін викладає дисципліни, пов'язані з розробкою і експлуатацією гідроприводів різного призначення, в тому числі «Гідравліка та гідропневмоприводів», «Гідропневмоавтоматика», Гідравлічне обладнання та його експлуатація для будівельних і дорожніх машин ».


Агапов Олег Миколайович

Агапов Олег Миколайович
Посада: доцент
Вчена ступінь: кандидат технічних наук
Тематика досліджень:Динаміка гусеничного поїзда при прямуванні по нерівностях і вибір параметрів тягово-зчіпного пристрою.

З 1980 р. по 2005 р. працював на кафедрі «Колісні та гусеничні машини» НТУ «ХПІ», інженером, ведучим інженером, науковим і старшим науковим співробітником, завідуючим галузевої науково-дослідної лабораторії «Удосконалювання ходових систем і трансмісій», старшого викладача.

С 1998 по 2012 рр. працював директором ( по сумісництву) групи компаній, що займаються продажем нових автомобілів через автосалони, обслуговуванням і ремонтом автомобілів на власних технічних станціях, організацією перевезень службою таксі, продажем паливо-мастильних матеріалів через мережу авто-заправних комплексів у м. Харкові.

З жовтня 2012 р. працює на кафедрі «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ» у посаді доцента.

Дисципліни: «Основи теорії і практики управління та маркетинг в галузі автотранспорту», «Основи експлуатації та обслуговування автомобіля на СТО», «Технічна експлуатація та фірмове обслуговування автомобілів».

Публікації: 32 ( статті, патенти, методичні вказівки).


Бондаренко Анатолій Ігоревич

Бондаренко Анатолій Ігоревич
Посада: Професор
Вчений ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент
Тематика досліджень: наукове обґрунтування нових технічних рішень процесу гальмування колісних тракторів з бесступенчатыми гидрообьємно-механічними трансмісіями; вдосконалення процесу модуляції тиску в пневматичному гальмівному приводі автомобілів.

Дисципліни: «Двигуни, основи теорії і проектування автомобіля», «Проектування автомобіля», «Конструювання і розрахунок систем автомобіля», «Конструювання і розрахунок систем самохідних машин», «Динамічні розрахунки в автомобіле - і тракторобудування». Публікації: 112 (статті (у т. ч. за кордоном і в Scopus), патенти, методичні вказівки, монографії).

Сторінка Google академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HcGTF_kAAAAJ&hl=ru
Додаткова інформація: заступник декана з наукової роботи факультету транспортного машинобудування (з 2010 р.), заступник відповідального редактора вісника НТУ "ХПІ", серія «Транспортне машинобудування» (з 2010 р.); двічі стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2014– 2015 р., 2016 р.)


Галуцких Анатолий Данилович

Галуцких Анатолий Данилович
Посада : Інженер
Дослідження : Брав участь у розробці, виготовленні та випробуваннях установок для сейсмічної розвідки на базі автомобілів підвищеної прохідності і тягачів, оригінальних стендів і діючих макетів для виконання НДР і вдосконалення матеріальної бази лабораторії кафедри.
Публікації : 50 наукових праць, з них 10 статей, 16 авторських свідоцтв, 12 методичних вказівок.Кальченко Борис Іванович

Кальченко Борис Іванович
Доктор технічних наук, заслужений діяч науки та техніки України, професор.
Закінчив Харківський машинобудівельний технікум та Харківський політехнічний інститут.
В 1992р. захистив дисертацію на здобуття вченого звання доктора технічних наук за темою: „Обгрунтування та розробка конструкцій колісних тракторів загального призначення та реалізація їх у серійному виробництві”.
Працював заступником генерального конструктора ХТЗ, директором науково-виробничого підприємства „Автрамат-Інжинірінг”, директором науково-дослідного інституту сільгоспмашинобудування УкрНДІЇСТОМ, завідувачем кафедри „Автомобілі та автомобільний транспорт” Кременчуцького університету новітніх технологій.
Брав безпосередню участь в розробці та впровадженні модельного ряду тракторів Т-150 на ХТЗ та лісогосподарчого трактору ТЛ-30 на заводі ім. Малишева.
Професор кафедри „Автомобіле- та тракторобудування”.
Член Вченої ради Д 64.050.13 НТУ „ХПІ”.
Має наукові праці, монографії, свідоцтва на винаходи та патенти.
Провідний науковець в галузі автомобіле- та тракторобудування, а саме, в компонуванні, керівному русі, поліпшенні умов праці операторів, та динамиці перехідних процесів автомобілів та тракторівКісельов Андрій Русланович

Кісельов Андрій Русланович
Посада: інженер кафедри «Автомобіле- і тракторобудування», асистент за сумісництвом.
Дисципліни: САПР на автотранспорті, Трьохмірне моделювання, Ергономічні властивості та екологія самохідних машин
Навчався з 2007 – 2013 рр. на кафедрі «Автомобіле- і тракторобудування»

Кожушко Андрій Павлович

Кожушко Андрій Павлович
Посада: Доцент кафедри «Автомобіле- та тракторобудування»
Вчене звання: кандидат технічних наук
Тематика досліджень: Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулювання гідромашин в процесі розгону; синтез безступінчастих гідрообємно-механічних трансмісій
Протягом останніх років є співавтором держбюджетної НДР МОН України «Розробка методів підвищення енергоефективності і ресурсозбереження підйомно-транспортних споруд, машинно-тракторних агрегатів та гібридних транспортних засобів» (ДР № 0113U000427), а також госпдоговору «Технічний аудит і модернізація систем та вузлів тракторів виробництва ПАТ «Харківський тракторний завод» (АТ «ХТЗ», м. Харків).
Дисципліни: «Інформатика», «Коливання та віброзахист трактора», «Математичні моделі та автономний аналіз систем автомобілів і тракторів», «Організація автомобільних перевезень та безпека руху» та «Основи теорії оптимізації».
Публікації: 20 (серед яких 15 статей та 5 тез доповідей)
Випускник кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» 2013 року. За час навчання став переможцем в VІІ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. З 2013 по 2016 навчався в аспірантурі. 19 травня 2016 успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулювання гідромашин в процесі розгону».Краснокутський Володимир Миколайович

Краснокутський  Володимир Миколайович
Посада: Професор, заступник завідувача кафедри з методичної роботи
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Військове звання: полковник
Академічне звання: член-кореспондент транспортної академії України
Класність: спеціаліст авто-технічного забезпечення 1 класу
Освіта: віще військове командне автомобільне училище, інститут Військово-Повітряних Сил за оперативно-тактичним рівнем, Національна академія оборони України за оперативно-стратегічним рівнем.
Проходив військову службу на посадах заступника командира автомобільної роти з технічної частини, командир автомобільної роти, заступник командира автомобільного батальйону з озброєння, командир автомобільного батальйону, начальник автомобільної служби авіаційного з’єднання, начальник кафедри автомобільної і спеціальної техніки.
Стаж військової служби 34 роки. Має 10 державних нагород.
Автор 96 наукових та науково-методичних робіт, серед них 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти України, 11 навчальних посібників, 6 патентів.
Відзначений в номінаціях: кращій викладач - очима студентів, кращий куратор навчальної групи, переможець конкурсу – кращій навчальний посібник року.
Під його керівництвом студенти в 2014, 2015, 2016 роках зайняли призові місця в Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах., дипломний проект студента зайняв друге місце у конкурсі кращій дипломний проект НТУ «ХПІ».
Викладає дисципліни: «Конструкція автомобілів та тракторів , та їх аналіз» , «Технічна експлуатація і основи ремонту», «Електрообладнання тракторів», «Спеціалізований рухомий склад на автотранспорті», «Управляння якістю самохідних машин», «Функціонально-віртістний аналіз в автомобіле та тракторобудуванні». Тематика наукових досліджень: технічна експлуатація та маневреність спеціальної техніки. Народний депутат місцевої ради, почесний випускник Одноробівської загальноосвітньої школи


Кривоконь Олександр Григорович

Кривоконь Олександр Григорович
Посада : Професор
Вчений ступінь : доктор історичних наук, кандидат філософських наук
Тематика досліджень : "Транспортні методи оптимізації діяльності автотранспортних підприємств", "Робочі процеси машинно-тракторних агрегатів та автомобільного транспорту"

У 2005 році переїхав до м. Харків, де у 2005-2006 рр. працював генеральним директором ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», а з 2006р. по березень 2007 р. – був на посаді президента даного підприємства. З травня по листопад 2007 р. – радник генерального директора із зовнішньоекономічних зв’язків Державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева», м. Харків. В період з листопада 2007 по липень 2008 працював на посаді заступника генерального директора з цивільного виробництва Державного Підприємства ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», м. Дніпропетровськ. З липня 2008 по серпень 2010 працював на посаді заст. генерального директора з цивільного виробництва Державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева», м. Харків. В період з жовтня 2010 по березень 2012 керував проектами на ТОВ «Дніпрокран». З березня 2012 року по кінця 2014 року працював директором з реінжинірингу виробництва Corum Group. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Чинники соціального формування особистості в умовах побудови інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз)» (диплом ДК № 045227 від 12 березня 2008 р.). З 2010 року за сумісництвом працює доцентом кафедри автомобіле- та тракторобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків. З липня 2016 року - доктор історичних наук за спеціальністю «Історія науки і техніки», тема дисертації «Розвиток тракторобудування в Україні в контексті світового прогресу» (диплом ДД №005633 від 01 липня 2016 року). Має більше 40 наукових публікацій, випустив одну монографію та три історико-фалеристичних видання.


Крюкова Тетьяна Олександрівна

Крюкова Тетьяна Олександрівна
Посада: Доцент
Вчений ступінь: Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології.
Випускниця кафедри "Автомобіле - і тракторобудування".
Напрямок досліджень: Моделі і методи управління багатономенклатурними запасами на підприємствах автомобільного транспорту.
Опубліковано 12 наукових статей, прийнято участь у роботі більш 10 міжнародних конференцій.
На кафедрі "Автомобіле - і тракторобудування" викладає лекційні курси: "Логістика на автотранспорті", "Організація процесів автосервісу", "Функціонально-вартісний аналіз в автотракторобудуванні".
Має сертифікат Асоціації міжнародних автомобільних перевізників про проходження навчання за курсом "Економіка та управління логістичними системами". Має міжнародний сертифікат про проходження навчання по роботі з програмою "Autodesk 3DS Max".Мамонтов Анатолій Геннадійович

Мамонтов Анатолій Геннадійович
Посада : Доцент.
Вчений ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю.
05.22.02 - автомобілі та трактори.
Тематика досліджень : Поліпшення показників плавності ходу та динамічної навантаженості ходових систем колісних тракторів на транспортних роботах.
Дисципліни : "Технологія виробництва та ремонту автомобілів", "Технология автомобіле- і тракторобудування", "Технологічне планування автотранспортних підприємств".
Публікації : Понад 25 (статті у фахових виданнях, включених до наукометричних баз, матеріали міжнародних конференцій, монографії, методичні вказівки).Мандрика Володимир Ростиславович

Мандрика Володимир Ростиславович
Професор, кандидат технічних наук, професор НТУ «ХПІ».

Закiнчив у 1970 році Харківський полiтехнiчний інститут по кафедрі «Тракторобудування» за спеціальністю «Колісні та гусеничні машини», має кваліфікацію інженер-механік.

Приймає активну участь в розробці науково-технічного потенціалу кафедри в галузі тракторобудування. Був виконавцем науково-дослідних робіт, які проводились разом з ОГК ХТЗ ім. С.Орджонікідзе: «Експериментальне дослідження процесу розгону при різних схемах вмикання фрікціонних муфт»; «Розробка, виготовлення та випробування гідрофікованих тракторів Т-150 та Т-150К з урахуванням підвищення потужності двигуна до 180-200к.с.»; «Розробка, виготовлення та випробування автоматичного регулятора плуга тракторів Т-150 та Т-150К» та інших. Впроваджені: безакумуляторна схема переключення передач; рушіння та розгін трактора одночасно на муфтах 1-ї та 2-ї передач без муфти зчеплення (виготовлена дослідна партія).

З науково-дослідним інститутом «УкрНДІСГМ» м. Харків проводились роботи по вдосконаленню сучасних та створенню перспективних трансмісій свеклозбиральних машин та їх автоматизація. Були створені макетні зразки гідрооб’ємних приводів передніх мостів, розроблені системи гідрофікованих приводів робочих органів.

В подальшому приймав участь у роботах з Харківським заводом самохідних машин, Харківським заводом ім. Малишева, Харківським заводом транспортного устаткування, а також виконував окремі розділи по держбюджетним роботам, які проводила кафедра автомобіле- і тракторобудування.

Науковий напрям здобувача пов’язаний з розробкою та дослідженням сучасних трансмісій, динамікою тракторів та їх управлінням.

Є одним з провідних викладачів кафедри, який вніс суттєвий вклад в розробку та методику викладання основних профілюючих курсів спеціальностей кафедри: «Надійність автомобілів» ; «Методи випробувань та основи сертифікації»; «Методи та засоби досліджень та основи патентознавства»; «Технічне обладнання підприємств по обслуговуванню автомобілів»; «Технологічність конструкцій самохідних машин». Постійно дбає про удосконалення матеріалу лекцій, враховуючи сучасні досягнення в області проектування, виробництва, випробування та дослідження самохідних машин по основним учбовим курсам спеціальності, розробляє та систематично удосконалює методику проведення практичних та лабораторних робіт. Під його керівництвом щорічно 4 - 6 студентів виконують випускні роботи (дипломні проекти, бакалаврські та магістерські роботи). За 2015 та 2016 роки 2 магістерські роботи отримали другі місця у конкурсі «Кращій дипломний проект НТУ «ХПІ».

Як куратор групи ТМ-73А проводить роботу по формуванню та розвитку у студентів творчого потенціалу. Так ст. Безкаравайний В.В. зайняв у 2015 році друге та третє місця у Всеукраїнських олімпіадах по різних дисциплінах, що дало йому право отримати стипендію Президента України.

Мандрика В.Р. приймає активну участь в органiзацiйнiй роботі кафедри: відповідальний по роботі з абітурієнтами, є експертом редакційно-видавничого відділу НТУ «ХПІ». Приймав участь в розробці нових навчальних програм, документів для ліцензування та акредитації спеціальностей кафедри.

Приділяє достатню увагу розробці сучасної науково-методичної літератури. Є співавтором: підручника “Надійність в автомобіле- і тракторобудуванні” виданого в 2015р., двох навчальних посібників, монографії. Всі видання з грифом ІСДО Міністерства освіти та науки України. Приділяє увагу дистанційному навчанню – на сайті НТУ «ХПІ» розміщено підготовлений дистанційний курс. Автор 12 навчально-методичних вказівок, які є базою підготовки студентів до виконання лабораторних робіт, курсових та дипломних проектів в галузі «Автомобіле і тракторобудування». Загальна кількість публікацій з урахуванням звітів по виконаним госпрозрахунковим роботам – 110.


Мітцель Микола Олександрович

Мітцель Микола Олександрович
Посада: Доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Тематика досліджень: Робочі процеси двопотокових гідрооб'ємно-механічних трансмісій; організація і проведення експериментальних стендових і натурних випробувань нових зразків безступінчастих трансмісій.
Протягом останніх років є співавтором таких держбюджетних тем як:
М2603 "Концептуальні основи підвищення тягово-енергетичних і техніко-економічних показників сільськогосподарських тракторів на основі просторово-топологічних уявлень" (ДР № 0110U001239);
М2604 "Наукове обґрунтування конструкції трансмісії перспективного трактора з потужністю двигуна 250 кВт" (ДР № 0111U002264);
М2605 "Розробка методів підвищення енергоефективності і ресурсозбереження підйомно-транспортних споруд, машино-тракторних агрегатів та гібридних транспортних засобів" (ДР № 0113U000427).
Дисципліни: "Проектування трактора", "Організація автомобільних вантажних перевезень та безпеку руху", "Технологічні процеси на автотранспорті", "Методи випробувань і основи сертефікаціі" Публікації: 23 (статті, патенти, методичні вказівки).
В тому числі:
- «ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» конспект лекцій для магістрів спеціальності 274 «Автомобілі та автомобільне господарство»
- «МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ТА ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних і практичних робіт для магістрів спеціальності 133
Випускник кафедри автомобіле- і тракторобудування 2012 року. За час навчання двічі ставав переможцем ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад за спеціальністю. З 2012 по 2015 навчався в аспірантурі. 30 серпня 2016 успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Вплив особливих зон роботи гідропередачі на техніко-економічні показники колісних тракторів з безступінчастими гідрооб'ємно-механічними трансмісіями".Островерх Олександр Олегович

Островерх Олександр Олегович
Посада : доцент
Вчене звання: кандидат технічних наук
Тематика досліджень: теоретичне обгрунтування використання безступінчатих гидрооб'емниє-механічних трансмісій на автомобільних шасі.
Дисципліни: «Керованість та стійкість руху автомобілів та тракторів», «Технічна експлуатація автомобілів, авто технічна експертиза та ресурсозбереження», «Аналіз робочих процесів систем автомобіля», «Плавність руху автомобілів та тракторів».
Публікації: 19 наукових праць: з яких 14 статей опубліковані в наукових виданнях України (2 статті у виданнях України, які входять до складу міжнародних наукомметріческіх базах) 1 стаття в зарубіжному періодичному виданні, 2 доповіді на міжнародних конференціях, 2 патенти України.
Протягом останніх років є співавтором таких держбюджетних і госпдоговірних тем як:
«Розробка методів Підвищення енергоефективності и ресурсозбереження підйомно-транспортних споруд, машино-тракторних агрегатів та гібрідніх транспортних ЗАСОБІВ» (ДР № 0113U000427); «Наукове обґрунтування конструкції трансмісії перспективного трактора з потужністю двигуна 250 кВт» (ДР № 0111U002264);
«Створення наукових засад перспективних енерго- и ресурсозберігаючих конструкцій та технологічних процесів підіймально-транспортних систем та машинно-тракторних агрегатів» (ДР № 0112U000401);
«Розробка и обґрунтування структурної та кінематічної схеми двопотокової трансмісії УПА-80ПХ з використаних для підйому и гальмування гідрооб'ємного приводу» (ДП «Харківський завод транспортного устаткування», м. Харків). Додаткова інформація випускник кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» 2007р. Захоплення автомобілі, полювання, рибалка, активний відпочинок, OFF-Road 4x4.Павлій Ніна Володимирівна

Павлій Ніна Володимирівна
Посада: доцент, заступник завідувача кафедрою

Вчене звання: доцент НТУ "ХПІ".

Тематика досліджень: Комп'ютерна графіка та сучасні системи САПР, екологія, ресурсозбереження на автотранспорті

Дисципліни: "Сучасні інформаційні технології на автотранспорті", "Сучасні інформаційні технології в автотракторстроении", «Системи автоматизованого проектування на автотранспорті»"Технічна експлуатація, автотехнічна експертиза та ресурсозбереження".

Публікації: Всього: 81 (статті, навчальні посібники та методичні посібники), дистанційний курс з «Інформатики» , авторське свідоцтво на винахід.


Пилипенко Євген Сергійович

Пилипенко Євген Сергійович
Посада: Доцент

Вчена ступінь: кандидат технічних наук
Тематика досліджень: Обґрунтування раціональних способів гальмування колісних тракторів з безступінчастими гідрооб'ємно-механічними трансмісіями.

Протягом останніх років є співавтором держбюджетної НДР МОН України «Розробка методів підвищення енергоефективності і ресурсозбереження підйомно-транспортних споруд, машинно-тракторних агрегатів та гібридних транспортних засобів» (ДР № 0113U000427), а також госпдоговору «Технічний аудит і модернізація систем та вузлів тракторів виробництва ПАТ «Харківський тракторний завод» (АТ «ХТЗ», м. Харків).

Дисципліни: «Конструкція автомобілів та аналіз», «САПР», «Трьохмірне моделювання в автотракторобудуванні», , «Електричне та електронне обладнання автомобіля, основи діагностики».

Публікації: 16 (серед яких 1 патент 10 статей та 5 тез доповідей )

Випускник кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» 2013 року. За час навчання став переможцем в VІІ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. З 2013 по 2016 навчався в аспірантурі. Підготовив дисертаційну роботу, захист якої відбудеться в 2017 році. Є провідним фахівцем кафедри в системах для автоматизованого проектування в автотракторобудуванні.


Ребров Олексій Юрійович

Ребров Олексій Юрійович
Посада: доцент кафедри.
Науковий ступінь: кандидат технічний наук.
Вчене звання: доцент.
Тематика наукових досліджень: підвищення техніко-економічних показників сільськогосподарських тракторів, обґрунтування основних параметрів перспективних сільськогосподарських тракторів на основі просторово-топологічного підходу до визначення їх техніко-економічних показників, аналіз та обґрунтування типорозмірів та використання тракторних сільськогосподарських шин. Дисципліни: «Динамічні розрахунки в автомобілебудуванні в тракторобудуванні», «Проектування несучих систем автомобілів та тракторів», «Автомобільні двигуни і паливно-мастильні матеріали», «Двигуни, основи теорії і проектування трактора».

Публікації: 50 (статті, методичні вказівки).
Сторінка в академії Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wBkySjwAAAAJ&hl=uk

Додаткова інформація:
Закінчив Харківський Державний політехнічний університет в 1998р. В 2005р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори на тему: «Вплив ланкової структури гусеничного обводу трактора на навантаження трансмісії і тиск на ґрунт».
З 2006 р. - заступник завідувача кафедри з наукової роботи, з 2015 р. - вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з захисту докторських дисертацій за спеціальностями 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки, 05.22.02 – автомобілі та трактори. В 2007-2016 рр. виконував обов’язки заступника відповідального секретаря центральної приймальної комісії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Виконавець держбюджетних та госпдоговірної науково-дослідних робіт кафедри:
М2604 Держбюджетна НДР МОН України «Наукове обґрунтування конструкції трансмісії перспективного трактора з потужністю двигуна 250 кВт» (ДР № 0111U002264). Тема закінчена в 2012 р.
М2603 Держбюджетна НДР МОН України «Концептуальні основи підвищення тягово-енергетичних і техніко-економічних показників сільськогосподарських тракторів на основі просторово-топологічних уявлень» (ДР № 0110U001239). Тема закінчена в 2012 р.
М1401/26 Держбюджетна НДР МОН України «Створення наукових засад перспективних енерго- і ресурсозберігаючих конструкцій та технологічних процесів підіймально-транспортних систем та машино-тракторних агрегатів» (ДР № 0112U000401). Тема закінчена в 2013 р.
М2605 Держбюджетна НДР МОН України «Розробка методів підвищення енергоефективності і ресурсозбереження підйомно-транспортних споруд, машино-тракторних агрегатів та гібридних транспортних засобів» (ДР № 0113U000427). Тема закінчена в 2014 р.
«Технический аудит и модернизация систем и узлов тракторов производства АО «ХТЗ» (договір № 26423 від 17.10.2013 р.). Термін виконання: 17.10.2013г.-30.06.2014г.


Селевич Сергей Геннадиевич

Селевич Сергей Геннадиевич
Посада : доцент
Вчений ступінь : кандидат технічних наук
Тематика досліджень : Адаптивні системи автоматичного управління гальмуванням автомобіля
Дисципліни : "Електричні і електронні системи автомобіля. Мехатроніка", "Автоматика і моделювання процесів автомобіля», «Сучасні комп'ютерні технології».
Публікації : Всього: 25
Сергієнко Микола Єгорович

Сергієнко Микола Єгорович
Посада: професор, заст. директора МІТ по виховній роботі
Наукова ступень: кандидат технічних наук.
Вчене звання: доцент, професор НТУ «ХПІ»

Тематика досліджень:
Динаміка колісних та гусеничних машин підвищеної прохідності при імпульсному та вібраційному навантаженні технологічним обладнанням.
Дослідження динаміки та навантаження елементів конструкції, вузлів автомобілів та тракторів. Підвищення ефективності використання автомобілів та тракторів, умов праці водія.
Створення засобів діагностики працездатності водія транспортного засобу для підвищення безпеки дорожнього руху

Дисципліни: "Теорія і основи проектування автомобіля", "Конструкції автомобілів і їх аналіз", "Електронне та електрообладнання автомобіля і мехатроніка", "Сучасні методи діагностики автомобіля", "Ергономічні особливості та екологія самохідних машин". Публікації: Всього: 200 (статті, навчальні посібники та методичні вказівки, включаючи 38 авторських свідоцтв і патентів на винаходи).

Приймав активну участь як виконавець, відповідний виконавець в створенні самохідних одно- багатокамерних установок для сейсмічної розвідки на базі машин високої прохідності. Розроблені установки були захищені авторськими свідоцтвами на винаходи і впроваджені в серійне виробництво на підприємствах Міністерства геології. На демовиставці в США створенні машини показали найкращі результати та зайняли перше місце серед ведучих світових виробників.
Також приймав участь в створенні комбінованої ходової системи для гусеничного трактора ХТЗ-181 та дослідженні 4-х гусеничної ходової системи, трактора ХТЗ-200 з гідрооб’емним механізмом повороту. Розроблені рекомендації були впроваджені в виробництво АТ «ХТЗ».
Виконував дослідження по порівнянню тракторів виробництва МТЗ і ХТЗ. Результати були використані на АТ «ХТЗ», надруковані у відомому у світі науковому виданні.
В 2013 р. займав по сумісництву посаду ведучого спеціаліста відділу стратегічного управління і інновацій АТ «ХТЗ».
Керував роботою по створенню автономного комплексу та приладу діагностики стану здоров’я водія автомобіля в процесі управління. Розроблений пристрій захищений патентами України та за кордоном. Проведені випробування на автомобілі VW показали позитивні результати та напрямки подальших досліджень.
Для підвищення ефективності та показників автомобілів приймав участь в створенні конструкції електроамортизатора та його системи керування. По результатам досліджень визначені параметри конструкції отримані патенти на винаходи. Консультував аспіранта по роботі в цьому напрямку, який успішно захистів дисертацію.
Брав участь в міжнародному конкурсі винаходів, на якому отримав срібну медаль та диплом. Розробив сумісно зі студентами оригінальну муфту зчеплення трансмісії транспортного засобу та системи керування нею.
Має патенти на винаходи, статті, виступи на конференціях зі студентами. Результати творчої роботи зі студентами впроваджуються в їх проектах бакалавра, спеціаліста та магістра.
На протязі багатьох років працював заступником відповідальних редакторів фахових науково-технічних Вісників НТУ «ХПІ» «Автомобіле- і тракторобудування» та «Транспортне машинобудування». Щорічно приймає участь у підготовці студентів кафедри «Автомобіле– і тракторобудування» до участі у конкурсах дипломних робіт НТУ «ХПІ», так і у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.
Керівник аспіранта.
Постійно виступає офіційним опонентом кандидатських дисертацій по спеціальностям 05.22.02 - Автомобілі та трактори, 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту
За значні досягнення у навчальній, науковій і методичній роботі нагороджений Почесною грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації; Почесною грамотою Харківського обкому профспілки працівників освіти і науки України за професіоналізм, відданість справі, ефективність у досягненні завдань організації, значний особистий внесок у вирішенні питань соціально-економічного захисту членів профспілки.


Шевцов Вадим Михайлович

Шевцов Вадим Михайлович
Посада: Асистент.
Вчений ступінь : кандидат технічних наук
Тематика досліджень: Вибір і обґрунтування температурних режимів роботи гідрооб’ємно – механічної трансмісії колісного трактора.
Дисципліни: «Інформаційні технології в автотракторобудуванні», «Прикладні методи розрахунку», «Технологічні основи машинобудування», «Теорія технічних систем», «Теорія безступінчастих трансмісій автомобілів та тракторів».
Публікації: 17 наукових статей та конференцій.
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=SMZB1xEAAAAJ&hl=ru Закінчив кафедру «Автомобіле- та тракторобудування» в 2011 році. З 2011 по 2014 навчався в аспірантурі. Брав участь у виконанні завдань держбюджетної НДР МОН України «Розробка методів підвищення енергоефективності і ресурсозбереження підйомно–транспортних споруд, машино–тракторних агрегатів та гібридних транспортних засобів» (ДР № 0113U000427), «Наукове обґрунтування конструкції трансмісії перспективного трактору з потужністю двигуна 250 кВт» (ДР № 0111U002264), та госпдоговору "Технічний аудит і модернізація систем та вузлів тракторів виробництва ПАТ "Харківський тракторний завод" (АТ "ХТЗ", м. Харків). Приймав участь у створенні на базі АТ «ХТЗ» стенду з випробування безступінчастих гідрооб’ємно – механічних трансмісій. Брав участь в проектуванні та створенні на АТ «ХТЗ» першої на пострадянському просторі безступінчастої трансмісії, яка була успішно встановлена на трактор ХТЗ 21021.
В 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та з 2019 року працює на посаді доцента кафедри.


Пастущіна Марія Ігорівна

Пастущіна Марія Ігорівна
Посада: Аспірант.
Освіта: НТУ "ХПІ" кафедра АІТ 2018 рік. Спеціальність Автомобілі та автомобільне господарство.Свідло Віталій Сергійович

Свідло Віталій Сергійович
Посада: Аспірант.
Освіта: НТУ "ХПІ" кафедра АІТ 2018 рік. Спеціальність Автомобілі та автомобільне господарство.


Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus