?> Наші випускники працюють над створенням електромобілів в Європі


тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...
Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.


Новости


Наші випускники працюють над створенням електромобілів в Європі

Випускник кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» Антон Головко отримав запрошення навчатися у Варшавській Політехніці за програмою подвійних дипломів з НТУ "ХПІ" після проходження відбору на знання англійської мови. Скориставшись цією можливістю, навчався в магістратурі у Варшаві та проходив переддипломну практику в компанії "Electro Mobility Poland", де і отримав запрошення на працевлаштування. Тож, працював і закінчував навчання одночасно. Успішно захистив дипломну роботу і отримав диплом "з відзнакою". Зараз Антон працює в сфері розробки електромобілів. Спочатку ним виконувався технічний аналіз автомобілів-конкурентів, та їх платформ. Останнім часом наш випускник працює над стратегією продуктів (марок електромобілів), їх виходу на ринок, позиціонування між конкурентами та цільовою аудиторією, отже, робота здійснюється не стільки в технічній галузі, а більш в маркетинговій.
Антон Головко дуже вдячний всім викладачам кафедри і Харківському Політеху загалом за надану можливість проявити себе!

Антон Головко у Варшавській Політехніці Антон Головко у Варшавській Політехніці
Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus