?> Практика студентів першого курсу групи МІТ-721 на "Фрунзе-Авто" у автосалоні "KIA"


тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...
Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.


Новости


Практика студентів першого курсу групи МІТ-721 на "Фрунзе-Авто" у автосалоні "KIA"

08.10.2021 року пройшла ознайомча практика студентів першого курсу спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ», згідно робочої програми навчального курсу «Вступ до фаху». Цього разу студентам пощастило відвідати корпорацію "Фрунзе-Авто", автосалон "KIA". Зустрів та представив компанію заступник керівника автоцентру "Фрунзе-Авто" Бікетов Олександр Григорович. В ході лекції студенти отримали багато нової, цікавої та корисної інформації стосовно роботи офіційного дилера з продажу нових автомобілів на прикладі торгової марки "KIA", сервісного центру, ремонтної зони, "ШОУ-РУМА".

МІТ-721 автосалон МІТ-721 автосалон "KIA" Фрунзе-Авто


МІТ-721 автосалон МІТ-721 автосалон "KIA" Фрунзе-Авто


МІТ-721 автосалон МІТ-721 автосалон "KIA" Фрунзе-Авто
Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus