тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...
Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.


Новости


Вітаємо нового кандидата наук

Наказом від 14.05.2020 №627 старшому викладачу кафедри "Автомобіле і тракторобудування" Мамонтову Анатолію Геннадійовичу присуджено науковий ступень кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.

Захист дисертації відбувся 26.12.2019 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13.
Тема роботи: «Поліпшення показників плавності ходу та динамічної навантаженості ходових систем колісних тракторів на транспортних роботах».

Науковий керівник:
доктор технічних наук, професор Самородов Вадим Борисович
Офіційні опоненти:
- доктор технічних наук, професор Пісарєв Валерій Петрович (Національна академія Національної гвардії України, професор кафедри автобронетанкової техніки)
- доктор технічних наук, доцент Шуляк Михайло Леонідович (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, професор кафедри тракторів і автомобілів)

Колектив кафедри щиро бажає подальших творчих успіхів!!!

Мамонтов Анатолій Геннадійович Мамонтов Анатолій Геннадійович
Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus