тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...
Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.


Новости


День відкритих дверей НТУ ХПІ 2020

23 лютого НТУ «ХПІ» пройшов День відкритих дверей та Фестиваль науки «Science is FUN». Представники кафедри охоче ділилися з абітурієнтами та їх батьками особливостями навчання за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт (спеціалізація 274-01 Автомобілі та автомобільне господарство) та 133 Галузеве машинобудування (спеціалізація 133-01 Автомобілі та трактори) та відповідали на запитання.

Цього року неабиякій інтерес серед абітурієнтів викликала присутність представника підприємства-роботодавця, а також постійної бази практики для студентів кафедри "Автомобіле- і тракторобудування", - ТОВ "Соллі+", метою якого було демонстрація наявності сучасного обладнання та зацікавленості у майбутніх кваліфікованих співробітниках відповідного профілю.

абітурієнти-іноземці абітурієнти-іноземці


Volkswagen Touareg ТОВ Volkswagen Touareg ТОВ "Соллі+ день відкритих дверей НТУ "ХПІ"


Представник ТОВ Представник ТОВ "Соллі+", Ректор НТУ "ХПІ" та співробітники кафедри
Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus