тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...
Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.


Новости


Сучасна профільна література на кафедрі автомобіле і трактробудування видання 2018 року

У відповідності до плану методичної роботи та з метою забезпечення навчального процесу якісною профільною літературою доц. Кожушко А.П. було підготовлено та видано навчальний посібник: Коливання механічних систем в автомобіле- та тракторобудуванні.

Навчальний посібник рекомендовано Вченою радою Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» як навчальний посібник для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», протокол № 8 від 2 листопада 2018 р.

Представлені матеріали містять основні викладки прикладної теорії коливань, а також дають змогу освоїти на практиці дослідження коливань, які властиві вузлам та агрегатам автомобілів і тракторів, знаходити шляхи боротьби з негативними наслідками коливань.

Призначено для студентів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників транспортного профілю.

Повне бібліографічне посилання:

Кожушко А.П. Коливання механічних систем в автомобіле- та тракторобудуванні: навчальний посібник / А.П. Кожушко. – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. – 316 c.

Коливання механічних систем в автомобіле- і тракторобудування: навчальний посібник Коливання механічних систем в автомобіле- і тракторобудування: навчальний посібник
Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus