тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...
Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.


Новости


Зустріч зі стейкхолдерами для випускників та студентів страших курсів

12 квітня 2019 на кафедрі пройшла щорічна зустріч студентів старших курсів з представниками стейкхолдерів. Студенти отримали необхідну інформацію про вимоги до претендентів, а також змогли поставити нагальні питання менеджерам по кадрам в невимушеній обстановці. Зацікавленість бакалаврами і магістрами за спеціалізаціями «Автомобілі та автомобільне господарство» та «Автомобілі та трактори» проявили:

- ТОВ «АД» «СОЛЛІ ПЛЮС», керівник сервісу «Volkswagen», Фадєєв Владислав В'ячеславович.

- ДП «Автотрейдінг-Харків», заступник директора з виробництва, Голяков Олег Юрійович.

- Х-MOTORS, TRUCK MOTORS, директор (TRUCK MOTORS), Яковенко Андрій Миколайович.

- МАЙСТЕР-СЕРВІС, провідний менеджер по персоналу, Шлапак Ольга Юріївна, рекрутер, Горпіченко Дарина Іванівна.

- ТОВ «Омега», менеджер з підбору і розвитку персоналу, Третьякова Ірина Миколаївна, менеджер з підбору і розвитку персоналу, Ожерельева Ірина Володимирівна.

- ТОВ «УКБТШ» (Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі), головний конструктор, Гриненко Олексій Анатолійович.

- ТОВ СПК (Слобожанська промислова компанія), головний інженер, Харланцев Олександр Олександрович.

- ТОВ НВО Вертикаль, HR Manager, Багрянцева Юлія Сергіївна.

Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування" дякує Всіх учасників зустрічі.Студенти кафедри задають питання стейкхолдерам Студенти кафедри задають питання стейкхолдерам


Головний конструктор ТОВ «УКБТШ», Гриненко Олексій Головний конструктор ТОВ «УКБТШ», Гриненко Олексій


HR Manager ТОВ НВО Вертикаль Багрянцева Юлія HR Manager ТОВ НВО Вертикаль Багрянцева Юлія


Головний інженер ТОВ СПК Харланцев Олександр Олександрович Головний інженер ТОВ СПК Харланцев Олександр Олександрович


Директор TRUCK MOTORS Яковенко Андрій Миколайович Директор TRUCK MOTORS Яковенко Андрій Миколайович


ТОВ «Омега», менеджер з підбору і розвитку персоналу, Третьякова Ірина Миколаївна, менеджер з підбору і розвитку персоналу, Ожерельева Ірина Володимирівна. ТОВ «Омега», менеджер з підбору і розвитку персоналу, Третьякова Ірина Миколаївна, менеджер з підбору і розвитку персоналу, Ожерельева Ірина Володимирівна.


МАЙСТЕР-СЕРВІС, провідний менеджер по персоналу, Шлапак Ольга Юріївна, рекрутер, Горпіченко Дарина Іванівна МАЙСТЕР-СЕРВІС, провідний менеджер по персоналу, Шлапак Ольга Юріївна, рекрутер, Горпіченко Дарина Іванівна
Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus