тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Спеціальність:
Автомобільний транспорт


Спеціалізація:
Автомобілі та автомобільне господарство. (Розробка технологій експлуатації та ремонту; автотехнічна експертиза; діагностика систем автомобіля і передпродажна підготовка, організація і оптимізація перевезень; маркетингові дослідження ринку вітчизняних і зарубіжних автомобілів; виконання менеджерських функцій).Спеціальність:
Галузеве машинобудування


Спеціалізація:
Автомобілі та трактори. (Розробка нової техніки з використанням систем комп'ютерного проектування і сучасних інформаційних технологій; аналітичне та експериментальне дослідження і оптимізація конструктивних рішень; організація і проведення науково-дослідних робіт в області автотракторобудування).
Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...

У 1930 році в Харківському механіко-машинобудівному інституті, нині НТУ «ХПІ», з урахуванням пуску в експлуатацію в 1931 році Харківського тракторного заводу (АТ «ХТЗ») створений автотракторний факультет (факультет транспортного машинобудування) і профільна кафедра тракторобудування (кафедра «Автомобіле- і тракторобудування »). Кафедра створювалася разом з заводом, з чіткими цілями: а) забезпечення трактор-ного гіганта кадровим потенціалом і б) розвитком конструкцій і створення нових прогресивних тракторів в загальних роботах з заводом. Всі ці 85 років НТУ «ХПІ», факультет транспортного машинобудування і кафедра нерозривно пов'язані з Харківським тракторним заводом, разом вносячи гідний внесок в розвиток світової наукової думки в області тракторобудування, допомагаючи заводу в створенні нових тракторів.Обговорення робіт з ГОМТ у генерального директора ПАТ «ХТЗ». Зліва направо: головний конструктор АТ «ХТЗ» Бухалов В.В., зав. кафедрою «Автомобіле- і тракторобудування» Самородов В.Б., директор технічний АТ «ХТЗ» Аносов В.І., генеральний директор АТ «ХТЗ» Губін В.В., проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ» Марченко А.П. , голова вченої ради НТУ «ХПІ», радник ректора Товажнянський Л.Л., ректор НТУ «ХПІ» Сокол Є.І., декан факультету транспортного машинобудування Єпіфанов В.В.

9 жовтня 2015 року, кафедра «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ», відзначила свій 85-річний ювілей, в листопаді-грудні - 50 років факультету транспортного машинобудування і 130 років самому НТУ «ХПІ». До цих ювілеїв реалізований найважливіший спільний з АТ «ХТЗ» проект по виведенню українського тракторобудування на світовий рівень. Вченими кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ» в тісній співпраці з фахівцями АТ «ХТЗ» вперше на пострадянському просторі розроблені і власними силами і засобами АТ «ХТЗ» виготовлені двопоточні безступінчаті гідрооб'ємно-механічні трансмісії (ГОМТ-1С) для колісних тракторів з потужністю двигуна в діапазоні 160 - 175 кВт (170 ... 240 к.с.).

Дослідний зразок ГОМТ-1С вперше синтезований від ідеї і патентів до конструкторської документації вченими і конструкторами на профільній кафедрі НТУ «ХПІ» з метою підвищення продуктивності, поліпшення ергономіки та конкурентоспроможності тракторів виробництва АТ «ХТЗ». ГОМТ-1С є складним наукомістким об'єктом. Дослідні зразки безступінчатим трансмісії на протязі всього 8 місяців 2014 року виготовлено фахівцями-професіоналами АТ «ХТЗ». Інноваційна оригінальна безступінчата трансмісія захищена патентами і науковими публікаціями.

Дослідні зразки нової трансмісії вже виготовлені, проведені заводські стендові випробування, які підтвердили функціональність і закладені в конструкцію безступінчатим ГОМТ-1С технічні показники. Нова бесступенчатая ГОМТ-1С встановлена ??на трактор ХТЗ-21021 з двигуном Д-260, на якому першорядну увагу було приділено (січень-березень 2015 г.) дослідженню гальмування машини, як найважливішого чинника безпеки. Робота спроектованої ГОМТ в складі колісного трактора привносить свої особливості в процес гальмування, істотно підвищуючи його ефективність.

Нова безступінчата трансмісія АТ «ХТЗ» показала свою високу функціональність, відсутність виходу з ладу будь-яких елементів і продовжує проходити випробування у різних технологічних режимах в господарствах Харківської області (500 мотогодин експлуатації). Так на культивації продуктивність трактора ХТЗ-21021 з ГОМТ становить 4 га / год, тобто, на 9% вище, ніж у трактора ХТЗ-17221-09-17 (3,67 га / год). На диско-вання продуктивність трактора ХТЗ-21021 з ГОМТ становить 2,53 га / год, тобто, на 22% вище, ніж у трактора ХТЗ-17221-09-17 (2,07 га / год).Трактор ХТЗ-21021 з безступінчатим ГОМТ-1С, перша смуга оранки з ГОМТ-1С на випробуваннях в «Елітному»Трактор ХТЗ-21021 з безступінчатим ГОМТ-1С дискування на випробуваннях в ТОВ «Агрофірма Рєпіна»

Нова безступінчата трансмісія ГОМТ -1С викликала великий інтерес серед аграріїв і фахівців в галузі сільгоспмашинобудування на міжнародній виставці «Агросалон - 2014» в Москві, на міжнародних форумах з відродження фермерських господарств в Україні «АгроПорт - 2014» і «АгроПорт --2015» в Харкові. Вперше на виставці «АгроПорт --2015», яка проходила 15-17 жовтня був представлений новий трактор ХТЗ-242К, оснащений новою трансмісією ГОМТ -1С і ГОМТ нового покоління в стендовій форматі.

В даний час повним ходом йде виготовлення першої партії тракторів з безступінчатим трансмісією ГОМТ-1С в кількості 12 штук, над чим сьогодні активно працює менеджмент, фахівці, робочі АТ «ХТЗ», вчені та аспіранти НТУ «ХПІ».

Повним ходом йде виготовлення першої партії тракторів з безступінчатим трансмісією ГОМТ-1С в кількості 12 штук, над чим нині активно працює менеджмент, фахівці, робочі АТ «ХТЗ», вчені та аспіранти НТУ «ХПІ».Завідувач кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» і студенти кафедри біля стенду ГОМТ-1С на виставці «АгроПорт - 2015

Творчі ініціативи вчених, конструкторів і виробничників, їх ефективну спільну роботу постійно підтримують: генеральний директор АТ «ХТЗ» Губін В.В. (Випускник НТУ «ХПІ» 1998 г.), технічний директор АТ «ХТЗ» Аносов В.І., ректор НТУ «ХПІ» Сокол Є.І., проректор з наукової роботи Марченко А.П., голова вченої ради НТУ «ХПІ », радник ректора Товажнянський Л.Л., декан факультету транспортного машинобудування Єпіфанов В.В.

Дуже важливо зберігати і зміцнювати ділове співробітництво нашого університету і харківського тракторного заводу. ХПІ і ХТЗ - це класичний приклад взаємозв'язку науки і виробництва. Багато з нас несуть можливо навіть історичну відповідальність за збереження і зміцнення цього союзу гігантів.

Спільно з НТУ «ХПІ» крім активної науково-практичної роботи з АТ «ХТЗ» в період 2010-2013 рр. був створений потужний науково-виробничий центр по розробці безступінчатих трансмісій для транспортних засобів в Індустріальній групі «Українська промислова енергетична компанія» (ІГ «УПЕК»). В рамках Навчально-науково-виробничого комплексу «Техноград», який є особливою формою співпраці між НТУ «ХПІ» та АТ «УПЕК», в 2010 році на базі наукової лабораторії з проблем безступінчатих і гібридних трансмісій кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» було створено управління розробок гібридних приводів і безступінчатих трансмісій (УР ГПБТ). Це управління є підрозділом Об'єднаного інженерного центру АТ «УПЕК» і орієнтоване на розробку новітніх конструкцій гібридних приводів і безступінчатих трансмісій з високою часткою інтелектуальної складової для їх застосування в транспортному і сільськогосподарському машинобудуванні. Очолював вказане управління в період 2010-2013 рр. докт. техн. наук проф. Самородов В.Б., завідувач кафедрою «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ», академік Академії вищої освіти України.Колектив УР ГПБТ - вчені та викладачі кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ»

Управління розробок гібридних приводів і безступінчатих трансмісій АТ «УПЕК» стало першим в Україні навчально-науково-конструкторським підрозділом по створенню на основі системного аналізу і сучасних інформаційних технологій безступінчатих силових приводів для використання в перспективних автомобілях, тракторах, залізничних локомотивах, шахтних дизельних потягах, дорожньо -будівельних машинах і т.п. Управління виконує повний цикл робіт зі створення гібридних приводів або безступінчатих трансмісій - від ідеї до втілення в метал і установки в конкретну мобільну машину з метою підвищення техніко-економічних, ергономічних показників, а також її конкурентоспроможності.

У тісному творчому контакті з кафедрою «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ» та ТОВ «Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі» розроблена оригінальна бесступенчатая гідрооб'ємно-механічної трансмісії для трактора потужністю 350 к.с.Випускники випускники кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ», фахівці ТОВ «УКБТШ»

В останні роки саме вчені НТУ «ХПІ», інженери і виробничники АТ «ХТЗ ім. Орджонікідзе », фахівці ІГ« УПЕК », перші і поки єдині в Україні активно займаються створенням тракторів і автомобілів з перспективними безступінчатими трансмісіями.

Історія кафедри була б неповною, якби ми не згадали про другий навчальної спеціальності на кафедрі «Автомобіле- і тракторобудування». На кафедрі в 2004 році за підтримки ректорату та декана факультету проф. Єпіфанова В.В. була відкрита нова спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство». Кафедра, маючи кваліфікованих викладачів, оснащену базу лабораторії по автомобілів і тракторів, активно включилася в роботу. Завдяки підтримці ректора для поліпшення матеріальної частини при підготовці фахівців в напрямку «Автомобільний транспорт» в розпорядження кафедри були передані автомобіль БМВ, джип Форд, придбаний дорогостоющего багато функціональний діагностичний комплекс фірми Бош, надано навчальний клас-бокс на вулиці Весніна. Для навчання та підвищення кваліфікації викладачі Мірошниченко Н.В. і Беспалько А.Ю. були спрямовані в г. Киев в офіційне представництво фірми Бош в Україні.

Зустріч зі стейкхолдерами для випускників та студентів страших курсів

12 квітня 2019 на кафедрі пройшла щорічна зустріч студентів старших курсів з представниками стейкхолдерів. Студенти отримали необхідну інформацію про вимоги до претендентів, а також змогли поставити нагальні питання менеджерам по кадрам в невимушеній обстановці. Зацікавленість бакалаврами і магістрами за спеціалізаціями «Автомобілі та автомобільне господарство» та «Автомобілі та трактори» проявили:

- ТОВ «АД» «СОЛЛІ ПЛЮС», керівник сервісу «Volkswagen», Фадєєв Владислав В'ячеславович.

- ДП «Автотрейдінг-Харків», заступник директора з виробництва, Голяков Олег Юрійович.

- Х-MOTORS, TRUCK MOTORS, директор (TRUCK MOTORS), Яковенко Андрій Миколайович.

- МАЙСТЕР-СЕРВІС, провідний менеджер по персоналу, Шлапак Ольга Юріївна, рекрутер, Горпіченко Дарина Іванівна.

- ТОВ «Омега», менеджер з підбору і розвитку персоналу, Третьякова Ірина Миколаївна, менеджер з підбору і розвитку персоналу, Ожерельева Ірина Володимирівна.

- ТОВ «УКБТШ» (Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі), головний конструктор, Гриненко Олексій Анатолійович.

- ТОВ СПК (Слобожанська промислова компанія), головний інженер, Харланцев Олександр Олександрович.

- ТОВ НВО Вертикаль, HR Manager, Багрянцева Юлія Сергіївна.

Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування" дякує Всіх учасників зустрічі.Студенти кафедри задають питання стейкхолдерам Студенти кафедри задають питання стейкхолдерам


Головний конструктор ТОВ «УКБТШ», Гриненко Олексій Головний конструктор ТОВ «УКБТШ», Гриненко Олексій


HR Manager ТОВ НВО Вертикаль Багрянцева Юлія HR Manager ТОВ НВО Вертикаль Багрянцева Юлія


Головний інженер ТОВ СПК Харланцев Олександр Олександрович Головний інженер ТОВ СПК Харланцев Олександр Олександрович


Директор TRUCK MOTORS Яковенко Андрій Миколайович Директор TRUCK MOTORS Яковенко Андрій Миколайович


ТОВ «Омега», менеджер з підбору і розвитку персоналу, Третьякова Ірина Миколаївна, менеджер з підбору і розвитку персоналу, Ожерельева Ірина Володимирівна. ТОВ «Омега», менеджер з підбору і розвитку персоналу, Третьякова Ірина Миколаївна, менеджер з підбору і розвитку персоналу, Ожерельева Ірина Володимирівна.


МАЙСТЕР-СЕРВІС, провідний менеджер по персоналу, Шлапак Ольга Юріївна, рекрутер, Горпіченко Дарина Іванівна МАЙСТЕР-СЕРВІС, провідний менеджер по персоналу, Шлапак Ольга Юріївна, рекрутер, Горпіченко Дарина Іванівна
Делегації ПрАТ «Гідросила Груп» на кафедрі "Автомобіле-і тракторобудування"

Під час візиту делегації ПрАТ «Гідросила Груп» в НТУ «ХПІ» кафедру "Автомобіле-і тракторобудування" відвідав Голова Наглядової ради Павло Штутман. Мета візиту на кафедру - визначення напрямків перспективного співробітництва. Павло Штутман ознайомився з лабораторією кафедри, тематикою наукових досліджень і поспілкувався з провідними викладачами.

Павло Штутман (ПрАТ «Гідросила Груп»), Євген Сокіл (НТУ Павло Штутман (ПрАТ «Гідросила Груп»), Євген Сокіл (НТУ "ХПІ"), Вадим Самородов (НТУ "ХПІ" каф. "АІТ")


Павло Штутман (ПрАТ «Гідросила Груп»), Євген Сокіл (НТУ Павло Штутман (ПрАТ «Гідросила Груп»), Євген Сокіл (НТУ "ХПІ"), Вадим Самородов (НТУ "ХПІ" каф. "АІТ")


Лабораторний стенд трактора Т150-К (НТУ Лабораторний стенд трактора Т150-К (НТУ "ХПІ" каф. "АІТ")
XV Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека-2018"

З 09 по 12 жовтня 2018 року на території Міжнародного виставкового центру відбулася XV Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека-2018", організована в єдиному форматі з XI Міжнародним авіакосмічної салоном "Авіасвіт-ХХІ" та XVII Міжнародної спеціалізованої виставкою "Технології захисту / ПожТех -2018 ". Уже кілька років поспіль виставка символічно проводитися напередодні Дня захисника України. НТУ ХПІ був представлений декількома стендами, в тому числі розробкою кафедри "Автомобіле-і тракторобудування"

проф. Самородов В.Б. з магістрами Стамбульського технічного унаверсітета в ході відвідування ПАТ проф. Самородов В.Б. з магістрами Стамбульського технічного унаверсітета в ході відвідування ПАТ "Гідросила" м Кропивницький


Заступник міністра освіти і науки України Стріха М.В. (Другий зліва) і проректор НТУ Заступник міністра освіти і науки України Стріха М.В. (Другий зліва) і проректор НТУ "ХПІ" Марченко А.П. (Другий праворуч) на стенді НТУ "ХПІ"


Делегація з Туреччини на стенді НТУ Делегація з Туреччини на стенді НТУ "ХПІ"


Робочий момент на експозиції НТУ Робочий момент на експозиції НТУ "ХПІ"
Приклади успішного працевлаштування випускників кафедри - Лимаренко Єгор Віталійович

Випускник кафедри 2013 року до спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» (академічна група група ТМ-78А).
У 1998-2008 рр. навчався в Харківській гімназії №169. З самого дитинства моїм захопленням були автомобілі і все що з ними пов'язано. В 2008р поступив в НТУ "ХПІ" на кафедру Автомобілі та тракторобудування. У 2013р в закінчив ВНЗ і отримав кваліфікацію магістра група.
Під час свого навчання неодноразово проходив практику в ТОВ «АД« Соллі- Плюс », що в подальшому зіграло величезну роль при моєму виборі сфери діяльності в сервісі, оскільки вдалося детально вивчити всі процеси і їх взаємозв'язку на підприємстві. Свою професійну діяльність як майстер-приймальник марки автомобілів Volkswagen в ТОВ «АД« Соллі-Плюс »почав в 2015 р. де успішно работет по сьогоднішній день.
У 2016 році нагороджений імпортером ТОВ «Порше Україна» поїздкою до Німеччини на виробничі потужності концерну Volkswagen в Вольфсбург за один з кращих результатів CSS (Дослідження задоволеності клієнтів в продажах і післяпродажному обслуговуванні).
7 листопада 2016 року переведений на посаду «керівника сервісу» відділення SKODA в Міжнародному Автомобільному Холдингу «Соллі-плюс».

Керівник відділу сервісу Керівник відділу сервісу


На робочому місці На робочому місці


В автосалоні Соллі Плюс Skoda В автосалоні Соллі Плюс Skoda
Примеры успешного трудоустройства выпускников кафедры

Студент кафедры Евдощенко Игорь Гарриевич. Академическая группа ТМ-20бм. Специальность: Отраслевое машиностроение, Специализация: Автомобили и тракторы.
Успешно работает инженером конструктор, начальником бюро трансмиссии в Слобожанской промышленной компании - одном из крупнейших производителей сельскохозяйственных тракторов 3-4 класса серии "Слобожанец" и специальных машин на их базе, успешно выполняя задачи контроля документации, чертежей, деталей.

Евдощенко Игорь ТМ-20бм Евдощенко Игорь ТМ-20бм


Трактор ХТА-200 с пятикорпусным оборотным плугом ПО-5 Трактор ХТА-200 с пятикорпусным оборотным плугом ПО-5


Трактор ХТА-200 с дисковым лющильником СН-8 Трактор ХТА-200 с дисковым лющильником СН-8


Траншейный цепной экскаватор ЭТЦ-200 Траншейный цепной экскаватор ЭТЦ-200


Маневреный мотовоз ММТ-3 Маневреный мотовоз ММТ-3
Стратегическое сотрудничество НТУ "ХПИ" и АО "ХТЗ"

Кафедра АиТ НТУ "ХПИ" и АО "ХТЗ" продолжают работы по постановке на серию новых безступенчатых ГОМТ на трактора производства АО "ХТЗ". Генеральный директор АО "ХТЗ" Коваль А.А. и директор технический АО "ХТЗ" Пивовар В.С. проверяют подготовку очередной безступенчатой трансмиссии перед установкой на трактор 242К. Пояснение дает д.т.н проф. Самородов В.Б.

Начальник цеха Зуб Н.Р., дир. технический Пивовар В.С., ген. директор Коваль А.А., Самородов В.Б., ГИП Полищук П.П., Аврунин Г.А. Начальник цеха Зуб Н.Р., дир. технический Пивовар В.С., ген. директор Коваль А.А., Самородов В.Б., ГИП Полищук П.П., Аврунин Г.А.


К работе на заводе активно привлекаются студенты профильных групп 4-го курса в ходе производственной практики К работе на заводе активно привлекаются студенты профильных групп 4-го курса в ходе производственной практики


В процессе вводного инструктажа В процессе вводного инструктажа


на испытательном участке на испытательном участке


студенты кафедры на производственной практике студенты кафедры на производственной практике
Зустріч студентів кафедри з роботодавцями

05 квітня 2017 р. на кафедрі «Автомобіле- і тракторобудування» відбулася зустріч студентів 4-6 курсів спеціальностей «Автомобілі та трактори» та «Автомобілі та автомобільне господарство» із потенційними роботодавцями:
АТ «ХТЗ» - головний конструктор Шаповалов Юрій Костянтинович;
«Слобожанська промислова компанія» - головний конструктор Трофимченко Олександр Олександрович;
ДП «ХЗТУ» - головний конструктор Байцур Михайло Миколайович;
«Велмаш-Україна» - головний конструктор Коваль Юрій Васильович.

Встреча студентов кафедры с работодателями 2017 Встреча студентов кафедры с работодателями 2017


Встреча студентов кафедры с работодателями 2017 Встреча студентов кафедры с работодателями 2017


Встреча студентов кафедры с работодателями 2017 Встреча студентов кафедры с работодателями 2017


Встреча студентов кафедры с работодателями 2017 Встреча студентов кафедры с работодателями 2017
Презентація наукових розробок кафедри

Сьогодні аграрний сектор є потужним рушієм економіки України - саме він є стратегічним вектором розвитку десятків галузей промисловості і забезпечує продовольчу і енергетичну безпеку держави. Фундаментом розвитку аграрного сектора є створення і ефективне використання колісних і гусеничних тракторів в поєднанні з сучасними високо продуктивними навісними сільськогосподарськими знаряддями.

Кількість моделей тракторів з безступінчатими гідрооб'ємно-механічними трансмісіями (ГОМТ) з кожним роком значно збільшується, що свідчить про їх незаперечні переваги, а саме: ГОМТ дозволяє вибрати оптимальні, відповідно агротехнічним вимогам і погодних умов режими роботи за швидкістю і тягового зусилля; знижує палива, полегшує працю тракториста і покращує ергономіку трактора в цілому, в результаті чого підвищується продуктивність праці; ГОМТ підвищує надійність роботи двигуна і механічної частини трансмісії завдяки демпфируючим властивостями робочої рідини гидропередачі; ГОМТ істотно підвищує ефективність і надійність гальмової системи трактора; ГОМТ дозволяє отримати малі стійкі «повзучі» швидкості, виконуючи роль «активного» ходозменшувача, які розширюють функціональні можливості трактора і надзвичайно зручні при агрегатуванні різного технологічного устаткування.

Дослідний зразок ГОМТ вперше синтезований, розроблений в НТУ «ХПІ» та виготовлений на АТ «ХТЗ» з метою підвищення продуктивності і істотного поліпшення ергономічності трактора. ГОМТ є наукомістким об'єктом, захищена патентами і науковими публікаціями. Науковий супровід по проекту ГОМТ і авторський нагляд в процесі виготовлення проводився за участю НТУ «ХПІ». Створена НТУ «ХПІ» та АТ «ХТЗ» оригінальна безступінчата гідрооб'ємно-механічна трансмісія, вперше на пострадянському просторі успішно випробувана на тракторах серії ХТЗ-170/240 і розрахована на двигуни потужністю 125 ... 176 кВт (170 ... 240 к.с. ).

Стосовно до трактора ХТЗ-242К ГОМТ має 4 технологічних тягово-швидкісних діапазону при русі вперед до швидкостей 9,6 км / год; 13,2 км / год; 22,0 км / год і до максимальної швидкості 40,0 км / год і 2 - при русі назад до 21,0 км / год і до 40,0 км / год, на кожному з яких безступінчатий регулюється швидкість і тягове зусилля трактора.

Синтез конструктивних параметрів ГОМТ здійснений за принципом максимуму ККД при реалізації основних технологічних операцій при експлуатації трактора (оранка, дискування, боронування, культивація, посів, транспортування причепа і ін.). Це забезпечує ефективну роботу трактора при роботі двигуна як в режимах реалізації максимальної потужності, так і при мінімальній витраті палива. Середній ККД ГОМТ в інтервалі швидкостей від 5 км / год до 40 км / год - 0,82.

ГОМТ забезпечує ефективне комплексне гальмування додатково до штатної пневматичною гальмівною системою трактора за рахунок дисипації енергії в гідравлічній гілки потужності.

Саме цією розробкою зацікавилися представники Турецького агропромислового комплексу. Напередодні відвідування ВУЗа іноземними інвесторами кафедру відвідав ректор НТУ "ХПІ" проф. Сокол Є.І.Екскурсія до потенційного роботодавця ПАТ «Харків-Авто»

09.09.2016 на запрошення генерального директора ПАТ «Харків-Авто» Семірня Сергій Васильович студенти 4-5 курсу денного навчання відвідали приміщення автосалону Mercedes, Jeep, Kia, Opel, Cherry та інші за адресою с.м.т. Пісочин, вул. Крупської, 15.

Сергій Васильович, будучи керівником найбільшого регіонального автомобільного центру країни, особисто провів екскурсію по ділянках передпродажної підготовки, сервісного, гарантійного та післягарантійного обслуговування, ділянкам відновного ремонту. За результатами такої зустрічі троє студентів старших курсів виявили бажання працювати на постійній основі.

ПАТ «Харків-Авто» на протязі останніх 3-х років є постійна база практики кафедри «Автомобіле- і тракторобудування», а в цьому році Сергію Васильовичу запропоновано бути керівником ДЕК по захисту бакалаврських дипломів.

Випускники кафедри в рядах патрульної поліції

12 листопада в НТУ "ХПІ" пройшов захід «Безпека автомобільного руху». У його рамках відбулася зустріч інспекторів Харківської нової патрульної поліції з викладачами, співробітниками і студентами університету - власниками автотранспорту. Серед інспекторів нової патрульної поліції - випускник кафедри - Церковний Євген.Студенти Харківського Політехнічного Інституту на стенді ХТЗ

Студенти Харківського Політехнічного Інституту на стенді ХТЗ. Виставка АГРОПОРТ-2014. м Харків, 16-18 жовтня 2014 р
У кадрі технічний директор АТ "ХТЗ" Аносов Вадим Іванович

frame width = "450" R03;R03;height = "300" src = "https://www.youtube.com/embed/WTK6RziF9qU" frameborder = "0" allowfullscreen>На АТ ХТЗ запустили перший трактор з безступінчатим трансмісією, розробленою вченими НТУ «ХПІ» та фахівцями заводу

Протягом декількох місяців розробка вчених впроваджувалася і проходила випробування в стендовх умовах, і тепер перший трактор продемонстрував свої нові можливості, придбані, завдяки новій безступінчатій трансмісії.

На церемонії запуску присутні: Генеральний директор АТ «ХТЗ» В.В. Губін, технічний директор АТ «ХТЗ» В.І. Аносов, в.о. ректора НТУ «ХПІ» д.т.н., професор А.П.Марченко, проректор НТУ «ХПІ», д.т.н., професор Л.Л.Товажнянскій, проректор НТУ «ХПІ», д.т.н. ., професор Є.І. Сокіл, завідувач кафедри автомобіле- і тракторобудування »НТУ« ХПІ », заст. технічного директора АТ «ХТЗ» д.т.н., професор В.Б.Самородов, декан факультету транспортного машинобудування НТУ «ХПІ», професор В.В. Єпіфанов та ін.

Нова трансмісія завдяки принципу безступінчатості, тобто плавності керування швидкістю і тяговим зусиллям, збільшує продуктивність тракторів, економить паливо і одночасно з цим суттєво зменшує психофізичні навантаження на тракториста. Створена двухпоточная бесступенчатая гідрооб'ємно-механічна трансмісія для лінійки колісних тракторів АТ «ХТЗ» - перша оригінальна на пострадянському просторі трансмісія, яка вже захищена патентами. При цьому вона значно дешевше закордонних аналогів і дозволяє тракторам виробництва ХТЗ залишатися в бюджетному сегменті ринку, що підвищує їх конкурентоспроможність. «Близько двох років тому НТУ« ХПІ »та ХТЗ підписали договір про стратегічне партнерство, і вже сьогодні він дав реальні плоди. Разом ми створили продукт, який здатний гідно конкурувати на світовому ринку, забезпечуючи високу продуктивність, якість і при цьому залишатися в колишньому ціновому сегменті бюджетної техніки. Трактор з новою безступінчатим трансмісією буде представлений на виставці в Ганновері (Німеччина) і сподіваюся, зацікавить ще більше потенційних покупців », - Владислав Губін.

Нова безступінчата трансмісія дає ряд переваг: забезпечує плавне безступінчасте регулювання роботою трактора, дозволяючи вибрати оптимальний по агротехнічним вимогам і погодних умов режими по швидкості і тягового зусилля; підвищує продуктивність праці; полегшує працю тракториста і покращує ергономіку трактора в цілому; сприяє підвищенню надійності роботи двигуна і гальмівної системи трактора; знижує витрату палива, а також має ціну, меншу в рази, ніж у провідних світових виробників. Ще однією важливою перевагою нової трансмісії є те, що вона орієнтована не тільки на установку в нові трактори серії ХТЗ-170/240, але може використовуватися на вторинному ринку для тракторів серій ХТЗ-150К, 170 та 172.

Андрій Марченко подякував керівництву заводу насамперед за те, що саме нинішні керівники ХТЗ повірили в науковий потенціал вчених НТУ «ХПІ», профільної кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» і дали їм можливість втілити їх задум зі створення оригінальної безступінчатим трансмісії. Він також висловив надію, що і надалі будуть реалізовуватися інноваційні наукомісткі проекти, поява яких просто неможливо без тісної співпраці наукової установи і промислового підприємства.

Леонід Товажнянський відзначив: «Спочатку була ідея, яка об'єднала творчі колективи вчених НТУ« ХПІ »та ХТЗ. Нею загорілися всі - від провідних вчених і інженерів до молодих співробітників. Спільними зусиллями вони створили новий образ трактора ХТЗ з безступінчатим трансмісією, який став свого роду символом успішної співпраці підприємства і університету. Така схема співпраці була популярною і раніше, коли існувало багато НДІ, а зараз ми повертаємося до того ж: під одним дахом розробка проходить три етапи: ідея - рішення - втілення ». «Для нас дуже важливо, що завод залучає до діяльності студентів і молодих вчених. Таким чином, фахівці можуть відчути реалії та умови роботи ще зі студентських років, так вони формують чітке уявлення, що їх чекає після захисту дипломів. З іншого боку, підприємство отримує молодих фахівців вже з досвідом роботи, тому їх адаптація на робочому місці відбувається швидше », -зазначає Євген Сокіл.

Нова трансмісія захищена трьома патентами України, особливості її роботи опубліковані в ряді статей в авторитетних наукових виданнях. На даному етапі дослідні зразки трансмісії вже виготовлені, проведені заводські стендові і ходові натурні випробування в складі трактора, які підтвердили ефективність створеної безступінчатим трансмісії. В даний час нова безступінчата гідрооб'ємно-механічна трансмісія ГОМТ -1С встановлена R03;R03;на трактор ХТЗ-210, на якому відпрацьовується її мікропроцесорна система управління і робота в складі трактора при виконанні транспортних і сільськогосподарських технологій.

Розроблена трансмісія викликала великий інтерес серед фермерів і фахівців в області сільгоспмашинобудування на міжнародній виставХПІ онлайн випуск "Автомобіле- і тракторобудування"

Викладачі кафедри Автомобіле- і тракторобудування НТУ "ХПІ" про свої новітні розробки спільно колективом з АТ "ХТЗ", експериментальних дослідженнях і рівні навчання Відеоінтерв'ю викладачів НТУ "ХПІ"

Випуск журналу Agrotoday 2014

У журналі Ви знайдете:

1) Новинки техніки аграріїв.
2) Ефективне використання комплексів трактор-сільгоспзнаряддя.
3) Шляхи енерго- і грунтово-заощадження.
4) Перспективи розвитку техніки ХТЗ.
5) Родзинки агротехнічного застосування і агрегування тракторів ХТЗ з усім спектром грунтообробної і сіючої техніки.

ХТЗ спільно з НТУ «ХПІ» розробили нову двухпоточну безступінчату гідрооб'ємно-механічну коробку для колісних тракторів серії ХТЗ-170/240

Харківський тракторний завод спільно з НТУ «ХПІ» розробили нову двухпоточну безступінчату гідрооб'ємно-механічну трансмісію (ГОМТ) для колісних тракторів серії ХТЗ-170/240 як альтернативу серійної ступінчастою механічною коробці передач 16х8 і розрахована на двигуни потужністю 125 ... 176 кВт (170 ... 240 л.с.).

Тісна співпраця колективу кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ» та фахівців АТ «ХТЗ» при постійній увазі і сприяння в реалізації цього проекту з боку ректора НТУ «ХПІ» проф. Товажнянського Л.Л. і Генерального директора АТ «ХТЗ» Губіна В.В. дозволили в рекордні терміни створити наукомістку і високоуніфіцірованную безступінчату трансмісію для вітчизняних тракторів.

Її використання буде ефективно як на нових тракторах серії ХТЗ-170/240 так і на вторинному ринку при заміні існуючих східчастих механічних трансмісій на нові безступінчаті ГОМТ.

Нова ГОМТ викликала величезний інтерес серед фермерів і фахівців в області сільгоспмашинобудування на міжнародній виставці «Агросалон-2014» і на міжнародному форумі по відродженню фермерських господарств в Україні «Агропорт-2014».

Кафедра «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ» за роки її існування внесла гідний внесок у становлення і розвиток наукової думки в області теорії автомобілів і тракторів. Вона займає одне з провідних місць за рівнем підготовки висококваліфікованих кадрів в області автомобіле- і тракторобудування.

Одне з головних наукових напрямків кафедри - структурний і параметричний синтез безступінчатих трансмісій сучасних транспортних засобів.Госпдоговірна тематика кафедри АІТ на 2013-2015 роки

Між НТУ "ХПІ" та АТ "ХТЗ" підписано рамковий договір про великомасштабне співробітництво. З липня 2013 генеральним директором АТ "ХТЗ" є випускник НТУ "ХПІ" Губин Владислав Валерійович, який надає величезного значення зв'язкам науки з виробництвом - НТУ "ХПІ" та АТ "ХТЗ"
На першому етапі з метою вирішення першочергових завдань планується задіяти 7 кафедр, на другому - 15-17 кафедр університету.
Провідну і координуючу роль з боку НТУ "ХПІ" грає профільна кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"Участь в міжнародних виставках

На VII міжнародному салоні винаходів і нових технологій "Новий час" (27-29 вересня 2012р.) Запатентовані розробки НТУ "ХПІ" представляли співробітники ТМ факультету: асистент кафедри ДВС Матвеенко Володимир Володимирович і старший викладач кафедри АІТ Шуба Сергій Олександрович.

Були відзначені нагородами і грамотами наступні патенти і винаходи:

- Полімерна композиція (золота медаль);

- Спосіб комбінованої обробки матеріалів (золота медаль);

- Гідродинамічна муфта транспортного засобу (срібна медаль);

- Поршень для двигуна внутрішнього згоряння (срібна медаль).

Матвеєнко В. В. Шуба С. А. Матвеєнко В. В. Шуба С. А.


Матвеєнко В. В. Шуба С. А. Матвеєнко В. В. Шуба С. А.


Представники кафедри АіТ Представники кафедри АіТ


Представники кафедри АіТ Представники кафедри АіТ


Шуба С. А. Шуба С. А.
Працевлаштування випускників кафедри - "Українська промислова енергетична компанія"

Випускники кафедри АІТ (1999-2001) після проходження виробничої практики успішно працюють в складі одного з небагатьох в Україні конструкторських відділів, що займаються розробкою високотехнологічної продукції машинобудівного характеру в складі "Української промислової енергетичної компанії" (УПЕК):

- Головний конструктор Українського конструкторського бюро транс і шасі Гриненко Олексій Анатолійович (ТМ-25б, 2001 р.в.)

- Орламенко О.В. (ТМ-23б, 1999 р.в.)
Переможець конкурсу «Золотий проект УПЕК» 2009 за спільний проект «Коротка дискова борона-лущильник ДЛ-2,5»;
Переможець конкурсу «Золотий проект УПЕК» 2011 співавтор проекту «Агрегат ґрунтообробний ДЛМ-8»
Переможець конкурсу «Золотий проект УПЕК» 2012 співавтор проекту «Б-40. Балансирная ходова система сільськогосподарського бункера-перевантажувача об'ємом 40 м куб. »

- Слободянюк А.П. (ТМ-27а, 1999 р.в.)
Переможець конкурсу «Золотий проект УПЕК» 2009 за спільний проект «Коротка дискова борона-лущильник ДЛ-2,5»

- Смородінов С. М. (ТМ-24б, 2000 р.в.) - Кращий молодий конструктор 2011р за підсумками традиційного Чемпіонату професіоналів УПЕК, автор проекту «Культиватор передпосівної обробки»

- Бучко І. Г. (ТМ-24а, 2000 р.в.)
Лаура конкурсу «Кращий молодий конструктор УПЕК» 2012

- Панченко М. А. (ТМ-24а, 2000 р.в.)


Гриненко Олексій Анатолійович Гриненко Олексій Анатолійович


Випускники кафедри АІТ (1999-2001) Випускники кафедри АІТ (1999-2001)
Госпдоговірна тематика з АТ "ХТЗ"

Закінчено етап проектування безступінчатим двухпоточной гідрооб'ємно-механічної трансмісії для тракторів ХТЗ останнього покоління. Активно ведуться роботи по організації серійного випуску даної продукції, що дозволить тракторів ХТЗ вийти на новий технічний рівень і успішно конкурувати на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Не припиняються роботи з розробки науково-конструкторського зачепила для найширшого кола потенційних замовників в області авто-тракторобудування, залізничної техніки, технологічного оснащення і механізмів.
Кафедрі є, що запропонувати замовникам найвищого рівня, в тому числі Західноєвропейським, особливо в областях гібридних приводів і безступінчатих трансмісій і систем управління до них. В рамках останнього, кафедра активно співпрацює з компанією Sauer-Danfoss.

Конструкція водила Конструкція водила


Сервомеханізм для перемикання діапазонів Сервомеханізм для перемикання діапазонів ступінчатих і безступінчатих трансмісій


Інтегральна мікропроцесорна система Інтегральна мікропроцесорна система контролю роботи машинно-тракторного агрегата
Госпдооговорна тематика кафедри з ХЗТО

Між кафедрою "АІТ" і ХЗТО укладено договір на розробку та обгрунтування структурної і кінематичної схеми двухпоточной трансмісії УПА-80ПХ з використанням для підйому і гальмування гідрооб'ємного приводуГоспдоговірна тематика кафедри з У.П.Е.К.

Між кафедрою "АІТ" і АТ «« У.П.Е.К »» укладено договір на розробку конструкторської документації безступінчастим гидрооб'емниє механічної (ГОМТ) коробки передач енергонасичених тракторів класичної компоновки

Госпдоговірна тематика кафедри з ХТЗ

Між кафедрою "АІТ" і АТ «ХТЗ» укладено договір на розробку безступінчастим гідрооб'ємної механічної трансмісії (ГОМТ) для тракторів виробництва ХТЗ потужністю 220-240 к.с.

Ювілей кафедри

80-років з дня заснування.

Госпдоговірна тематика кафедри

Укладено договори на виконання дослідно-конструкторських робіт з ЗАТ «ХТЗ» та ІГ «УПЕК» і науково-дослідних робіт з ДП «Завод ПТО» г. Харьков. Загальна сума договорів склала близько 900 тис грн.
Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus