тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...
Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін


Сілабуси та робочі програми навчальних дисциплін загальної підготовки спеціальної (фахової) підготовки бакалаврів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»:

1 курс
1.1 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика Сілабус РПНД
1.2 Основи інформатики Сілабус РПНД
2 курс
2.1 Чисельні методи розрахунків автомобілів та тракторів Сілабус РПНД
2.2 Конструкція автомобілів та тракторів та їх аналіз, ч.1 Сілабус РПНД
2.3 Конструкція автомобілів та тракторів та їх аналіз, ч.2 Сілабус РПНД
2.4 Системи автоматизованого проектування в автотракторобудуванні Сілабус РПНД
3 курс
3.1 Теорія та проектування автомобілів та тракторів, ч.1 Сілабус РПНД
3.2 Теорія та проектування автомобілів та тракторів, ч.2 Сілабус РПНД
3.3 Технологічні основи машинобудування Сілабус РПНД
4 курс
4.1 Технологія виробництва автомобілів та тракторів Сілабус РПНД
4.2 Гідравліка Сілабус РПНД
4.3 Основи оптимізації конструкцій автомобілів і тракторів Сілабус РПНД
4.4 Автоматизоване проектування систем автомобілів і тракторів Сілабус РПНД
4.5 Коливання та віброзахист автомобілів та тракторів Сілабус РПНД
4.6 Теорія безступінчастих та гібридних трансмісій автомобілів і тракторів Сілабус РПНД
4.7 Математичні моделі та автоматизований аналіз систем автомобілів та тракторів Сілабус РПНД


Сілабуси та робочі програми навчальних дисциплін загальної підготовки спеціальної (фахової) підготовки магістрів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»:

5 курс
5.1 Теорія технічних систем Сілабус РПНД
5.2 Проектування технічних об'єктів та обладнання Сілабус РПНД
5.3 Моделювання процесів в галузевому машинобудуванні Сілабус РПНД
5.4 Основи наукових досліджень Сілабус РПНД
5.5 Автоматичне регулювання самохідних машин Сілабус РПНД
5.6 Функціонально-вартісний аналіз в автотракторобудуванні Сілабус РПНД
5.7 Ергономічні властивості та екологія самохідних машин Сілабус РПНД
5.8 Трьохмірне моделювання в автотракторобудуванні Сілабус РПНД


Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus