тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...
Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.

Програми кваліфікаційних іспитів:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
 • Cпеціальність 274 Автомобільний транспорт
 • Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

  Розклад занять

  Графік перебування викладачів: графік

  Графік проведення консультацій викладачами: графік
  Акредитація освітніх програм бакалаврів 2021

  Акредитація освітніх програм магістрів 2021

  НМКД за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування • Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. Спеціалізація: 274-01 Автомобілі та автомобільне господарство
  Кваліфікації :
  "бакалавр автомобільного транспорту" (бакалавр), "Професіонал автомобільного транспорту" (магістр)

  Основний вид діяльності компанії :
  розробка технологій експлуатації та ремонту; автотехнічна експертиза; діагностика систем автомобіля і передпродажна підготовка; організація і оптимізація перевезень; маркетингові дослідження ринку вітчизняних і зарубіжних автомобілів; виконання менеджерських функцій.

  Зміст освіти :
  фундаментальна механіко-математична підготовка; вивчення та аналіз конструкцій сучасних вітчизняних і зарубіжних автомобілів; оволодіння сучасними комп'ютерними технологіями; поглиблена підготовка з технічного англійської та німецької мов; орієнтована економічна підготовка в області експлуатації автомобільного транспорту.

 • Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. Спеціалізація: 133-01 Автомобілі та трактори
  Кваліфікації :
  "бакалавр галузевого машинобудування" і "професіонал галузевого машинобудування (магістр)

  Основний вид діяльності компанії :
  розробка нової техніки з використанням систем комп'ютерного проектування і сучасних інформаційних технологій; аналітичне та експериментальне дослідження і оптимізація конструктивних рішень; організація і проведення науково-дослідних робіт в області автотракторобудування.

  Зміст освіти :
  фундаментальна механіко-математична підготовка; поглиблений аналіз конструкцій сучасної автотракторної техніки; широке використання систем автоматизованого проектування колісних і гусеничних машин; освоєння новітніх розрахунково-теоретичних методик елементів і систем самохідних машин, їх експериментальне дослідження; ґрунтовне вивчення іноземної мови з технічним ухилом.

  У 1956 р при кафедрі створена галузева науково-дослідна лабораторія «Тракторобудування», що стала однією з основних баз для наукових досліджень в галузі.  Кафедра Автомобіле та тракторобудування надає можливість отримати чотири рівні освіти: бакалавр, магістр, Аспірант

  Перший рівень є базову вищу освіту, яке включає загальну гуманітарну, соціально-економічну, природничо-наукову і професійну підготовку.
  Термін навчання - 4 роки.
  Випускнику присвоюється кваліфікація "бакалавр автомобільного транспорту" або "бакалавр галузевого машинобудування", з врученням диплома бакалавра.

  Другий рівень є освіту, спрямовану на поглиблену наукову підготовку випускників, які мають базову вищу освіту.
  Термін навчання - 2 роки.
  Випускнику присвоюється кваліфікація "Професіонал автомобільного транспорту" або "Професіонал галузевого машинобудування" з врученням диплома магістра.

  Третій рівень - це навчання в аспірантурі студентів, які мають другий або третій рівні освіти і схильність до науково-дослідної роботи.
  Термін навчання - 3 роки (очна форма навчання) і 4 роки (заочна форма навчання).
  Випускнику після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації в Вченій Раді присвоюється вчений ступінь кандидата технічних наук.
  Залежно від спеціальності на кафедрі є такі форми навчання:

  • "Колісні та гусеничні транспортні засоби" - очна та заочна;
  • "Автомобілі та автомобільне господарство" - очна та заочна.

  Відповідно до правил прийому можливе навчання по бюджету (безкоштовне) або на контрактній основі (платна освіта). Вартість навчання на контрактній основі встановлюється щорічно і підтримується надалі постійної на період укладеного контракту. З 2009р. випускники технікумів і коледж можуть продовжити освіту в НТУ "ХПІ" за отриманою спеціальністю з другого курсу при наявності вільних місць на бюджетній або контрактній основі для обраної форми навчання.  Студенти, які навчаються на кафедрі "Автомобіле-і тракторобудування" і придатні до проходження військової служби, мають можливість з третього семестру почати навчання в інституті танкових військ при НТУ "ХПІ" на контрактній основі.

  Тривалість навчання - 6 семестрів

  Студенти після проходження навчальних зборів і складання державного іспиту стають офіцерами запасу з присвоєнням звання молодшого лейтенанта. Військова спеціальність близька до основними спеціальностями кафедри.  • практична робота дослідницького характеру в розрахункових і конструкторських відділах, експериментальних лабораторіях фірм і компаній, що проектують нову техніку;
  • робота в фірмах з продажу автомобілів, тракторів і запасних частин до них, проведення діагностики та передпродажної підготовки;
  • робота по організації і ремонту, технічного обслуговування вітчизняної та зарубіжної техніки;
  • служба в структурах МВС, митних службах і в збройних силах.
  • навчання в аспірантурі і науково-педагогічна діяльність на кафедрах НТУ "ХПІ" та інших вузів.

 • Конкурсні пропозиції 2021

  Стань фахівцем в галузі транспорту! Обирай спеціальності 274 - Автомобільний транспорт (спеціалізація - Автомобілі та автомобільне господарство) або 133 – Галузеве машинобудування (спеціалізація автомобілі та трактори).

  Скачати конкурсні пропозиції за посиланням:
  https://drive.google.com/file/d/1s0cM-sYCKfIMrhrgviPph3M18Iqp82tr/view?usp=sharing

  Конкурсні пропозиції Конкурсні пропозиції
  Олімпіада НТУ «ХПІ» для вступників (+20 балів до ЗНО)

  Запрошуємо взяти участь у олімпіаді НТУ «ХПІ», що проводитиметься в рамках Всеукраїнських олімпіад для професійної орієнтації вступників (на основі повної загальної середньої освіти), які мають бажання вступати на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності. Переможці II туру олімпіади отримають до +20 балів до одного з предметів ЗНО.

  Олімпіада проводиться в два тури:
  Строки проведення Першого I (дистанційного) туру з 28 лютого по 4 квітня (неділя).
  Дата проведення Другого II туру 25 квітня (неділя).
  Дата оприлюднення результатів (на сайті) 30 квітня (п’ятниця).

  Подробиці за посиланням:
  http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/olimpiada-ntu-khpi-dlia-vstupnykiv/
  Призери конкурсу студентських наукових робіт 2020

  Студенти кафедри Автомобіле-і тракторобудування Рябцев Олександр та Яценко Видим були відзначені дипломами ІІІ ступеня з участь у конкурсі студентських наукових робіт у 2020 році.

  Студенти кафедри Автомобіле-і тракторобудування Рябцев Олександр та Яценко Видим Студенти кафедри Автомобіле-і тракторобудування Рябцев Олександр та Яценко Видим


  диплом ІІІ ступеня Рябцев Олександр диплом ІІІ ступеня Рябцев Олександр


  диплом ІІІ ступеня Яценко Видим диплом ІІІ ступеня Яценко Видим
  Правила прийому на 2020 рік

  В НТУ «ХПІ» затверджені нові правила прийому на 2020 рік зі змінами, що враховують карантинні заходи в Україні та зміни у термінах проведення ЗНО-2020.

  Правила прийому на 2020 у форматі pdf

  Правила прийому на 2020 рік, що враховують карантинні заходи в Україні Правила прийому на 2020 рік, що враховують карантинні заходи в Україні
  Призові місця студентів старшокурсників 2020

  Студент групи МІТ-Н418а Вологдін Видим Русланович посів друге місце у 23й олімпіаді з дисципліни “Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні“, яка пройшла 19 лютого 2020р у НТУ "ХПІ".

  Дана олімпіада проводиться вже протягом більше 20 років. Раніше її організаторами були: Хмельницький національний університет (1997-2013) і Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (2014-2017), Національний технічний університет “Харківський політехнічний iнститут” (2018-2019). Щорічно в олімпіаді бере участь близько 50 студентів з різних країн, таких як: Україна, Білорусія, Придністров’я, Росія, Польща та ін.

  Генеральним спонсором цього року виступила Компанія Прогрестех-Україна, що надає інженерні послуги й розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

  Представники саме цієї компанії завітали на кафедру з метою налагодження зв'язків із студентами старших курсів та керівництвом кафедри "Автомобіле- і тракторобудування"

  Представитель Прогрестех-Украина и зав. каф. Представник Прогрестех-Україна та зав. каф. "Автомобіле-і тракторобудування"


  Олімпіада з САПР та комп’ютерного моделювання Олімпіада з САПР та комп’ютерного моделювання
  Спортивні досягнення 2020

  Студент кафедри Автомобіле-і тракторобудування Созоник Дмитро став бронзовим призером серед студентів України з армспорту на лівій та правій руці у ваговій категорії 90 кг.

  Созоник Дмитро Созоник Дмитро
  Переддипломна практика студентів кафедри

  C 01 вересня 2019 по 28 жовтня 2019 студенти за спеціальністю Автомобілі та автомобільне господарство пройшли переддипломну практику на провідних профільних підприємствах Харкова.
  ТОВ "Автотрейдинг Харків"

  Стеденти Чорнобай В.В. і Лебідь К.Д. на ТОВ Стеденти Чорнобай В.В. і Лебідь К.Д. на ТОВ "Автотрейдинг Харків"


  Стеденти Чорнобай В.В. і Лебідь К.Д. на ТОВ Стеденти Чорнобай В.В. і Лебідь К.Д. на ТОВ "Автотрейдинг Харків"
  Практика студентів на профільних підприємствах

  Відповідно до навчального плану студенти 4-го курсу за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт пройшли практику на профільних підприємствах м.Харкова та області. За 2 тижні студентам вдалося отримати досвід практичної роботи, показати себе і дізнатися більше про майбутніх роботодавців, що-б по закінченню Університету зробити усвідомлений вибір.

  Практика студентів на профільних підприємствах Практика студентів на профільних підприємствах


  Практика студентів на профільних підприємствах Практика студентів на профільних підприємствах


  Практика студентів на профільних підприємствах Практика студентів на профільних підприємствах


  Практика студентів на профільних підприємствах Практика студентів на профільних підприємствах


  Практика студентів на профільних підприємствах Практика студентів на профільних підприємствах


  Практика студентів на профільних підприємствах Практика студентів на профільних підприємствах


  Практика студентів на профільних підприємствах Практика студентів на профільних підприємствах
  Результати Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ремонт машин»

  24-го травня 2019 року На засіданні Вченої ради з нагоди Дня науки ректором НТУ «ХПІ» професором Євгеном Соколом разом з Почесним ректором, головою Вченої ради професором Леонідом Товажнянським за призове місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді було нагороджено студента кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» Дрюка Олександра.

  Нагородження Дрюк Олександр на засіданні Вченої ради НТУ ХПІ Нагородження Дрюк Олександр на засіданні Вченої ради НТУ ХПІ
  Результати Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ремонт машин»

  4-го квітня 2019 року на базі науково-технічного інституту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка відбувся 2 етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ремонт машин». В межах виконання плану з методичної роботи доц. Краснокуцьким В.М. кафедру «Автомобіле- і тракторобудування» представляли 3 студенти: Ткачов В‘ячеслав (МІТ-24МН(ТМ)), Вільний Дмитро та Дрюк Олександр (обидва МІТ-75(ТМ)).

  Олімпіада складалася з:

  1) Тестових завдань по ремонту й експлуатації машин;

  2) Письмового творчого завдання по ремонту деталі машини.

  За результатами олімпіади Дрюк Олександр нагороджений дипломом 3-го ступеня. Вільний Дмитро та Ткачов В‘ячеслав нагороджені дипломами учасника олімпіади.  Результаты Всеукраинской студенческой олимпиады по дисциплине «Ремонт машин» Результаты Всеукраинской студенческой олимпиады по дисциплине «Ремонт машин»
  Працевлаштування випускників через проходження практики на автохолдингам "СОЛЛІ +"

  Кафедра Автомобіле- та тракторобудування НТУ "ХПІ", дякує міжнародний автомобільний холдинг в особі ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА автохолдингам "СОЛЛІ +" ПУЧКОВА ОЛЕГА ОЛЕКСІЙОВИЧА, за надану можливістю провести екскурсію на підприємстві.

  22.02.19г. Студенти п'ятого курсу кафедри АІТ відвідали автосалон Volkswagen, де ознайомилися з роботою сервісу - велике спасибі КЕРІВНИКОВІ СЕРВІСУ ФОЛЬКСВАГЕН - Фадєєва ВЛАДИСЛАВУ В'ячеславович, і роботою автосалону - велике спасибі ДИРЕКТОРОВІ АВТОСАЛОНУ ФОЛЬКСВАГЕН - ГОРЯЧИЙ ЯРОСЛАВУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ.

  Окрема подяка HR автохолдингам "СОЛЛІ +" ЧЕРНУШЕНКО ОЛЬЗІ ВОЛОДИМИРІВНІ.

  За результатами екскурсії та проведеного тестування відібрано дві кандидатури на переддипломну практику на підприємство з можливим подальшим працевлаштуванням молодих фахівців.

  Студенти п'ятого курсу кафедри АІТ відвідали автосалон Volkswagen Студенти п'ятого курсу кафедри АІТ відвідали автосалон Volkswagen


  Студенти п'ятого курсу кафедри АІТ відвідали автосалон Volkswagen Студенти п'ятого курсу кафедри АІТ відвідали автосалон Volkswagen


  Студенти п'ятого курсу кафедри АІТ відвідали автосалон Volkswagen Студенти п'ятого курсу кафедри АІТ відвідали автосалон Volkswagen


  Студенти п'ятого курсу кафедри АІТ відвідали автосалон Volkswagen Студенти п'ятого курсу кафедри АІТ відвідали автосалон Volkswagen
  Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» 2018

  21-25 жовтня 2018 року представники кафедри "Автомобіле- і тракторобудування" професор Краснокуцький В.М. та доцент Павлій Н.В. прийняли участь у Х міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», де представили презентацію "Дуальна освіта - новий шлях і засіб для формування розвитку професійної компетенції майбутніх фахівців".

  Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» 2018 Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» 2018


  За упровадження дуальної освіти студентів кафедри За упровадження дуальної освіти студентів кафедри "Автомобіле- і тракторобудування" на Харківському тракторному заводі Міністерство освіти і науки України ногородило золотою медаллю та дипломом


  НТУ НТУ "ХПІ" удостоєний почесного звання "Лідер інновацій в освіті"


  Директор загальноосвітньої школи №3 міста Краматорськ - Серікова Жанна Володимирівна ознайомилась з концепцією дуальної освіти та обговорила наміри про подальшу співпрацю з кафедрою Директор загальноосвітньої школи №3 міста Краматорськ - Серікова Жанна Володимирівна ознайомилась з концепцією дуальної освіти та обговорила наміри про подальшу співпрацю з кафедрою "Автомобіле- і тракторобудування"


  Директор Маріупольського професійного ліцею автотранспорту - Головань Віра Іванівна обговорила питання продовження навчання для випускників ліцею на кафедрі Директор Маріупольського професійного ліцею автотранспорту - Головань Віра Іванівна обговорила питання продовження навчання для випускників ліцею на кафедрі "Автомобіле- і тракторобудування"
  Гриненко Геннадій, Гармаш Дмитро, Вільний Дмитро взяли участь в студентській олімпіаді

  5 квітня 2018 на базі Навчально-наукового інституту технічного сервісу Університету сільського господарства ім. Петра Василенка пройшла Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Ремонт машин". Кафедру "Автомобілі та тракторобудування" представляли студенти групи МІТ-23: Гриненко Геннадій, Гармаш Дмитро, Вільний Дмитро. Олімпіада складалася з:
  1. Тестового завдання по ремонту та експлуатації машин.
  2. Письмове творчого завдання по ремонту деталі машини.

  Найбільше кількість балів в сумі і по-окремо отримав Гриненко Геннадій і зайняв 3-е місце в загальному заліку.

  Як деталь творчого завдання був обраний склянку коробки трактора Т150к. Пошкодження: злами тріщини, знос посадочних поверхонь під підшипник і в корпус коробки. Був запропонований і обгрунтований метод відновлення деталі.

  Гриненко Геннадій МІТ-23 вручення диплома на засіданні кафедри Гриненко Геннадій МІТ-23 вручення диплома на засіданні кафедри


  Гриненко Геннадій МІТ-23 диплом 3 місце Гриненко Геннадій МІТ-23 диплом 3 місце
  Конкурс проектів магістрів 2017

  За результатами внутрішньоуніверситетське конкурсу робіт магістрів кафедри автомобіле- і тракторобудування випуску 2016 зайняли наступні місця:
  Дига Вадим гр. ТМ-71БМ (керівник доц. Краснокутський В.Н.) - 2 місце;
  Власенко Руслан гр. ТМ-20АМ (керівник проф. Сергієнко М.Є.) - 3 місце.  Преддипломна практика ААГ 2017

  Студенти групи ТМ-76а за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство" були розподілені на переддипломну практику - СТО по ремонту та обслуговуванню автомобілів ПЕЖО - ПАТ «ТЕТРО».


  Дыагностування і ремонт шасі Дыагностування і ремонт шасі


  На дільниці заміни оливи На дільниці заміни оливи


  Дільниця ремонту ДВЗ Дільниця ремонту ДВЗ


  Із закріпленим майстром на СТО Із закріпленим майстром на СТО
  Владислав Безкоровайний отримав грант від "Прогресстех-Україна"

  Неодноразовий переможець всеукраїнських студентських олімпіад з "Опору матеріалів", "Електротехніці", "Теорії механізмів і машин" та іменний стипендіат Президента України студент групи ТМ-73у кафедри Автомобілі та тракторобудування - Владислав Безкоровайний після отримання диплома бакалавра з відзнакою прийняв пропозицію від українського представництва "Прогресстех-Україна" продовжити навчання за дуальної формі з отриманням гідної заробітної плати на посаду інженера з міцності. Головним замовником "Прогресстех-Україна" є американська компанія "Боїнг". Також компанія займається розробкою і розрахунками авіаційної техніки (Київ), автомобільної (філія у Львові) і розрахунком конструкцій аеропортів (філія в Харкові).

  Владислав Безкоровайный получил грант от Lockheed Martin Corporation Владислав Безкоровайный получил грант от Lockheed Martin Corporation
  Практика студентів НТУ «ХПІ» на АТ «ХТЗ» – важливий етап на шляху становлення молодого інженера

  У квітні-травні 2017 року студенти четвертого курсу кафедри автомобіле- і тракторобудування факультету транспортного машинобудування НТУ «ХПІ» проходили переддипломну практику на Харківському тракторному заводі, який є багаторічним флагманом вітчизняного машинобудування. Побувати в його стінах цікаво фахівцям будь-якого технічного профілю. Що вразило студентів насамперед – ритмічність, з якою працює складальний конвеєр, а також заповнена готовими тракторами ділянка приймально-здавальних випробувань, де трактори готуються до відправки споживачеві.
  Студенти кафедри автомобіле- і тракторобудування навчаються за спеціальністю «Галузевого машинобудування», тому вибір місця проведення практики на АТ «ХТЗ» є повністю цільовим. При навчанні студентів важливим моментом є приведення практичних прикладів розглянутих конструкцій, процесів і методик розрахунку вузлів машин. У цьому сенсі тракторний завод дає велику поживу, адже дисципліни, які читаються в університеті пов'язані з різними частинами трактора. Тут і трансмісія, шасі колісного та гусеничного типів, рульове управління і гальмівна система, двигун і системи забезпечення його функціонування, електрообладнання та система контролю параметрів роботи трактора, навісне технологічне обладнання.
  Переддипломна практика студентів розпочалась з ознайомлення з заводом. Тут весь свій багатий досвід передавав студентам П.П. Поліщук, один з ветеранів заводу, випускник кафедри автомобіле- і тракторобудування, який пройшов шлях від рядового конструктора до головного інженера заводу. У супроводі П.П. Поліщука студенти відвідали головний конвеєр, де познайомилися з новими розробками заводських конструкторів, зокрема побачили колісний трактор з ГОМТ розробки кафедри автомобіле- і тракторобудування. Механоскладальне виробництво, заготівельну ділянку, ливарне і ковальське виробництво, і, звичайно, дільницю складання і випробування коробки передач, яка є особливою гордістю заводських конструкторів і робітників, що створили коробку передач з перемиканням передач без розриву потужності.
  Конструктори ХТЗ весь час намагаються бути на передових рубежах технічного прогресу в тракторобудуванні. Тому вивчаючи зі студентами основи проектування трактора і гідроприводу можна знайти безліч прикладів використання конструкторами ХТЗ передових технічних рішень останніх років і, перш за все, розробку вчених кафедри автомобіле- і тракторобудування НТУ «ХПІ» принципово нової безступінчастої гідрооб'ємно-механічної трансмісії (ГОМТ) – першої безступінчастої тракторної трансмісії на Україні і першої на пострадянському просторі. Особливе враження справили стендові експериментальні дослідження безступінчастої гідрооб'ємно-механічної трансмісії (рис. 1), де студенти побачили порядок запуску і роботу трансмісії, простежили за контрольованими параметрами за частотою обертання, за тиском в об'ємних гідромашинах і за температурою робочої рідини в гідробаку. Слід зазначити, що проведені випробування з'явилися дуже важливою віхою, так як вченими кафедри і фахівцями заводу вирішувалося питання можливості переходу на гідромотор скороченого габариту без втрати експлуатаційних властивостей. І, напевно, напружений ритм випробувань справив на студентів належне враження, адже необхідно було вміти виділяти головні характеристики роботи ГОМТ для подальшого аналізу і приймати рішення про подальше використання гідромоторів модернізованої конструкції. Ряд студентів були присутні в технічній нараді заводських конструкторів і викладачів кафедри, на якому розглядалися питання удосконалення ГОМТ і забезпечення її системою контролю параметрів.
  Необхідність проведення стендових випробувань ГОМТ в повному діапазоні швидкостей обертання приводного електродвигуна з навантаженнями, а в подальшому використання стенду для проведення заводських приймально-здавальних випробувань ГОМТ при серійному виробництві тракторів, що стало підставою для доопрацювання заводського стенду. І тут проявили свої конструкторські можливості студенти групи ТМ-23б та ТМ-24у (Гриненко Г.Г., Ліхацький В.М. і Малій П.Г.), які спроектували нову раму для гальмівної установки. Розробка складальних і робочих креслень будь-якого вузла є завжди відповідальним завданням, що вимагає певних конструкторських навичок, а також знання основ єдиної системи конструкторської документації ЄСКД, заводських норм точності для обробки деталей, правильного призначення сортаменту матеріалу, вміння працювати з вимірювальним інструментом при «прив'язці» вузла до місця установки демонтування.

  (Геннадій Гриненко, ТМ-23б)
  На мій погляд дослідно-експериментальний цех – авангард перспективного тракторобудування ХТЗ. В ньому впроваджуються найпередовіші науково-конструкторські розробки, проходять їх випробовування та підготовка до виробництва. Саме тут відбуваються стендові випробовування першої в Україні безступеневої гідрооб’ємно-механічної трансмісії, розробленої колективом нашої кафедри автомобіле- і тракторобудування під керівництвом професора Самородова В.Б. Кінцевою метою цих робіт є освоєння масового випуску тракторів з ГОМТ, що дозволить ХТЗ гідно представляти вітчизняне тракторобудування на міжнародному ринку, а також впевнено конкурувати зі світовими лідерами тракторного виробництва.
  Мені пощастило проходити практику саме в дослідно-експериментальному цеху на стенді безступеневої гідрооб’ємно-механічної трансмісії, що співпадає з завданням моєї бакалаврської роботи – науковим обгрунтуванням модернизованної безступеневої гідрооб’ємно-механічної трансмісії для перспективних тракторів ХТЗ потужністю 300 к.с. (зараз це не більш 240 к.с.). Найбільше враження на мене призвів зв'язок експериментальних даних з результатами математичного моделювання робочих процесів у ГОМТ щодо тиску, кутових швидкостей, ККД, потужностей, параметрів регулювання, тощо. Я вперше відчув силу інженерного і наукового підходу в процесі розробки новітніх тракторів, хотів би і далі займатися цим науковим напрямком.
  Студент групи ТМ-23а Ткачов В.Ю. отримав самостійну ділянку для роботи за комп’ютером, виконуючи за завданням головного конструктора В.В. Бухалова розробку оригінального замку капота двигуна трактора, а потім фаркопа для перспективного трактора ХТЗ-280Т. Велике враження справило на молодого конструктора ділове і дружнє ставлення до нього конструкторів заводського конструкторського бюро. Але ж так на ХТЗ було багато десятиліть - старші допомагали молодшим, які вливалися в колектив - саме колективна праця технічно грамотних фахівців дозволила створити сімейство тракторів Т-150, одного з найвідоміших брендів в даний час.

  (Ткачов Вячеслав, ТМ-23а)
  Я навіть припустити не міг, що практика буде такою цікавою. Як тільки я зайшов в конструкторський відділ – місце проходження моєї практики, мене доброзичливо зустрів головний конструктор ХТЗ Бухалов Володимир Васильович – випускник нашого факультету транспортного машинобудування. Він зразу показав робоче місце, комп’ютер та дав перше завдання, яке мене дуже здивувало, тому що це була деталь, оригінальний замок для капоту, який в надалі планують ставити на нові трактори. Потім перевіривши розміри, вказавши мені на деякі помилки та попрацювавши над помилками, я получив від головного конструктора нове завдання – фаркоп для просто неймовірного трактора зі змінними ходовими системами ХТЗ-280Т. Сподобалось, те, що протягом того часу, коли я був на практиці, мені допомагав весь колектив. Я міг звернутися в будь-яку хвилину до любого інженера-конструктора і вони відкладали свою роботу і доброзичливо допомагали мені. Тому виконувати завдання головного конструктора для мене було не тільки не важко, а ще й дуже цікаво. Ця практика для мене була ідеальною можливістю відчути себе справжнім інженером-конструктором, а головне отримати безцінний досвід!
  Одним з найбільш цікавих і улюблених студентами пунктів програми практики завжди є екскурсії по підприємству. Ці екскурсії організував і провів кадровий працівник заводу, колишній головний інженер АТ «ХТЗ», а нині головний інженер проектів - Поліщук П.П. 24.04.17 р Петро Петрович провів студентів і викладачів кафедри по головному конвеєрі - головної артерії заводу.

  Відгук (Константин Чепкий, ТМ-23б)
  Вперше прибувши на Харківський тракторний завод – я був дуже вражений його масштабами, особливо масштабами головного конвеєру збирального цеху, технічна оснащеність та автоматизація якого на досить гідному рівні. Особливо вразив рівень культури виробництва і порядок на робочих місцях. Не відстає у цьому плані й металообробний цех, конкретно в якому я проходив практику. Працівники цеху досить доступно ознайомили мене як з основною структурою роботи цеху так і з повним технологічним процесом виготовлення шестерень та їх контролю при виробництві. Слід відзначити персонал усього заводу, який є професійним, відповідальним та добросовісним. В Цьому я особисто переконався, коли попросив надати мені довідкові матеріали стосовно мого дипломного проекту. Також не можна залишити без уваги такі підрозділи як ливарне і ковальське виробництво, які мають широку номенклатуру виробів (близько 250), що дозволяє значно скоротити кількість покупних деталей. Особливої уваги заслуговує ковальський цех, оскільки він також є дуже продуктивним та дозволяє отримувати поковки, які використовуються в якості заготовок багатьох деталей. Також вагомий вклад в роботу заводу вносять дослідно-експериментальний цех та управління головного конструктора, які займаються розробкою та модернізацією продукції, що забезпечує підвищення її якості та конкурентоспроможності.
  Підводячи підсумки, для себе я зробив наступний висновок: ХТЗ має високі потужності виробництва і величезний потенціал, є найбільшим в країнах пострадянського простору підприємством з виробництва уніфікованих колісних та гусеничних сільськогосподарських тракторів загального призначення. При наявності високого попиту на продукцію, який насамперед забезпечується простотою конструкції, її відносно низькою ціною, доступністю запчастин та може задовольнити потреби як вітчизняних так і закордонних споживачів. Моє враження після проходження практики на ХТЗ дуже змінило моє уявлення про це підприємство – цей гігант є гордістю Харкова і України.
  10 травня 2017 року відбулась екскурсія студентів та керівників практики по сталеливарному цеху ХТЗ, яку проводив начальник СЛЦ Є.А. Морозов. В ході екскурсії ознайомились з повним технологічним циклом виробництва відливок, починаючи від площі порізки та підготовки шихти, технології приготування завантажувачів для плавки чавуна та сталі 45Л, принципом роботи сталеплавильних електродугових печей, розливкою рідкого металу через чайникові ковші. Окрім того, показано процес набору арочних цегляних скріплень для електродугових печей та виготовлення чайникових ковшем.
  Особливий інтерес студентів виклала робота пескострельно-пресової автоматичної лінії №6, пресової автоматичної лінії №7 та 8-го ливарного конвеєра з струшуваючими формувальними машинами ВФ-2,5. Окрім того, в ході екскурсії відвідана ділянка кольорового та точного лиття – це виготовлення виправлених моделей, робота індукційних печей, машин центробіжного лиття та машин лиття під тиском.
  Група ознайомилась з технологією виготовлення стержнів на обладнанні по гарячий оснастці та теплової сушки, а також з роботою землезаготовчим відділенням. Відвідали модельну майстерню, склад модельної та стержневої оснастки з більш ніж 500 найменувань. 18.05.2017 року група студентів-практикантів кафедри автомобіле- і тракторобудування НТУ«ХПІ» відвідала ковальський цех. Студенти ознайомилися з повним технологічним процесами виготовлення гарячих штамповок, починаючи від порізки заготовок на пресах і стрічкопильних верстатах, далі штампування поковок у важкій та легкій кузні (штампування шестерень і вилок). Студентів дуже зацікавила робота молотів, їх керованість і нагрів металу для штампування. Потім вони вивчили процес конструювання і виготовлення штампів, а так само процес очищення поковок на дробометних барабанах і технологію термообробки поковок в прохідних нормалізаційних і гартувально-відпускних печах.
  Всі ці нові розробки студенти побачили вже не на дошці в аудиторії, не в відеофільмах і на плакатах, а безпосередньо на заводі. Керівники практики від НТУ «ХПІ» та заводські фахівці ставили собі за мету ознайомлення студентів з роботою заводу і оволодіння студентами практичних навичок в конструюванні окремих вузлів і випробуваннях ГОМТ, а, відповідно, до спрямованості практики (переддипломної) студенти підготували звіти, в кожному з яких відображені питання, пов'язані з історією та розвитком АТ «ХТЗ», вивченням окремих вузлів і механізмів трактора, а також окремі розділи дипломного бакалаврського проекту. Студенти и викладачі кафедри автомобіле- і тракторобудування НТУ «ХПІ» провели на АТ «ХТЗ» насичену і незабутню практику. Велика подяка усім її організаторам – Генеральному директору АТ «ХТЗ» А.А. Ковалю, Директору технічному В.С.Пивовару, директору по персоналу Л.С. Товстопятовій, Головному конструктору АТ «ХТЗ» В.В. Бухалову, головному інженеру проектів П.П. Поліщуку.

  Підсумки практики за звітами підводять радник Генерального директора АТ «ХТЗ» професор Самородов В.Б. і головний інженер проектів Поліщук П.П. Підсумки практики за звітами підводять радник Генерального директора АТ «ХТЗ» професор Самородов В.Б. і головний інженер проектів Поліщук П.П.


  Студенти-практиканти (ТМ-23аб, ТМ-24У) на головному конвеєрі АТ «ХТЗ»: в центрі головний інженер проектів Поліщук П.П. і зав. кафедри професор Самородов В.Б. Студенти-практиканти (ТМ-23аб, ТМ-24У) на головному конвеєрі АТ «ХТЗ»: в центрі головний інженер проектів Поліщук П.П. і зав. кафедри професор Самородов В.Б.
  Гармаш Дмитрий занял 3-е место на всеукраинской студенческой олимпиаде

  Всеукраинская студенческая олимпиада по специальности: "Оборудование лесного комплекса. Деревообрабатывающие технологии" проходила 20.04.
  21.04 проходило выступление с докладами на конференции.
  Гармаш Дмитрий занял 3-е место.

  Гармаш Дмитрий, доц. Краснокутский В.Н., Гармаш Гармаш Дмитрий, доц. Краснокутский В.Н., Гармаш
  Всеукраїнська студентська олімпіада 2017

  У ХНАДУ пройшла всеукраїнська студентська олімпіада за спеціальністю "Технічна експлуатація автомобілів". Студент Свідло В. С. зайняв 3-е місце.

  Свидло Виталий Сергеевич - 3-е место Свидло Виталий Сергеевич - 3-е место
  Досягнення студентів кафедри

  У квітні 2017 студенти за результатами участі в олімпіадах посіли призові місця

  Студенты 4-го курса Студенты 4-го курса
  Трудоустройство студентов старших курсов

  В ходе ознакомления с производственной базой потенциальных работодателей для студентов старших курсов (группы ТМ72м и ТМ72с) было организовано посещение автосервисной станции ООО "Бавария моторс".
  Студентам имели возможность ознакомится с технологическим процессом фирменного обслуживания и компоновкой ремонтной зоны. Принять участие в процессе выполнения заказ-наряда от приемки автомобиля до выдачи клиенту, а главное - лично побеседовать с потенциальным работодателем.
  Экскурсию проводил штатный сотрудник ООО "Бавария моторс" Дмитрий Мамай, он же выпускник кафедры "Автомобиле- и тракторостроения" и старший преподаватель Крюкова Татьяна Александровна.

  Студенты старших курсов на ООО Студенты старших курсов на ООО "Бавария моторс" 2017


  Студенты старших курсов на ООО Студенты старших курсов на ООО "Бавария моторс" 2017


  Студенты старших курсов на ООО Студенты старших курсов на ООО "Бавария моторс" 2017


  Студенты старших курсов на ООО Студенты старших курсов на ООО "Бавария моторс" 2017
  Конкурс проектів бакалавра 2016

  За результатами внутрішньовузівського конкурсу проектів бакалавра роботи студентів кафедри посіли наступні місця:
  Гармаш Дмитро гр. ТМ-22 (керівник ас. Пелипенко Е. С.) - 1 місце;
  Пастущина Марія гр. ТМ-72а (керівник проф. Сергієнко Н.Е.) - 2 місце.

  Пастущина Марія гр. ТМ-72а Пастущина Марія гр. ТМ-72а
  Дистанційне навчання на кафедрі АіТ

  На кафедрі успішно проходить дистанційне навчання за спеціалізацією Автомобілі та трактори. 17 січня 2017 під керівництвом завідувача кафедри проф. Самородова В.Б. для студентів-магістрів було організовано консультацію. Були присутні студенти групи ТМЗК-72, а також всі викладачі курсів.

  Владислав Безкоровайний (ТМ-73а) став степендіатом Президента України

  У 2016 році Вчена рада НТУ "ХПІ" присудила стипендію Президента України студенту кафедри Автомобілі та тракторобудування.

  Владислав Безкоровайний - призер багатьох студентських олімпіад з "Опору матеріалів", "Електротехніки" і "Теорії механізмів і машин".

  На одній з олімпіад були присутні представники інженеренгової компанії "Прогрестех-Україна" - спонсора олімпіади, які запропонували пройти співбесіду на посаду інженера з розрахунків на міцність.

  Шульга Микита, учасник всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт, зайняв 1-е місце в секції "підйомно-транспортне обладнання"

  На конкурсі науково-дослідницьких робіт, що проходив в Українському державному університеті залізничного транспорту, студент групи ТМ-71бм Микита Шульга зайняв перше місце в секції "підйомно-транспортне обладнання".  Курс "Сучасні методи діагностики автомобіля"

  Студенти-магістранти групи ТМ-70БМ Литвин Дмитро, Мокрицький Олексій, Блажко Артем, Отченашка Сергій і доцент Сергієнко М.Є. при проведенні лабораторної роботи «Вимірювання динамічних характеристик автомобіля BMW» по курсу «Сучасні методи діагностики автомобіля»

  Калмиков Андрій - переможець першості НТУ "ХПІ" з самбо

  На знімку - першокурсник, староста групи ТМ-73а, Калмиков Андрій.
  Андрій знову став переможцем відкритого чемпіонату НТУ "ХПІ" з самбо


  Студент Ігнатов Олександр удостоївся грамоти ректора НТУ "ХПІ"

  Студент групи ТМ-29бм Ігнатов Олександр є учасником вокального колективу "Сузір'я". Тільки за останній рік колектив брав участь в таких міжнародних і всеукраїнських конкурсах як: "Студентська весна", "Сл'нчев бряг" (Болгарія 2014 року), "Станиця студентська" (Київ), "Санремо" (2014 року).

  Так, члени вокального колективу "Сузір'я", серед яких і Ігнатов Олександр, удостоїлися персональних грамот до міжнародного дня студента з рук ректора НТУ "ХПІ" проф. Л.Л. Товажнянського

  Харламова Катерина (студентка 3-го курсу) - переможець заочного етапу олімпіади "CAD Olymp"

  В рамках відкритого міжнародного конкурсу молодіжних проектів Autodesk "Додай форму майбутнього!" Катерина продемонструвала видатні успіхи в застосуванні систем автоматизованого проектування Autodesk в номінації "Екологічно-раціональне проектування в машинобудуванні" розробивши екологічно-безпечну конструкцію автомобільного колеса.

  Офіційна сторінка спільноти http://vk.com/autodeskeducation.

  Переможцям надана можливість за рахунок корпорації Autodesk взяти участь в наступному етапі конкурсу, який відбуватиметься у м Лас-Вегас, США або, за вибором конкурсанта, отримати цінний приз.  Войтенко Антон отримав персональну подяку ректора НТУ (м.Київ)

  Студент 4-го курсу кафедри "Автомобіле-і тракторобудування" Войтенко Антон Валерійович отримав персональну подяку від ректора Національного транспортного університету Дмитрієнко М.Ф. (М.Київ, 2014 року) за активну участь у всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальностю "Автомобілі та автомобільне господарство"

  Шульга Микита зайняв 3-е місце студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання лісового комплексу»

  На всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Обладнання лісового комплексу», що проходила в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) 10.04.2014 Шульга Микита, студент групи ТМ-70б, зайняв 3-е місце серед 20 учасників.
  Такого результату, враховуючи проходження навчання за фахом не пов'язаної безпосередньо з лісовою промисловістю, студент домігся завдяки ініціативності та зацікавленості в різнобічному розвитку як інженера, а також завдяки глибоким знанням в області конструкцій і принципів роботи механізмів і машин.
  Онопко Олександр - багаторазовий призер міжнародних турнірів. Кандидат в майстри спорту з вільної боротьби

  Онопко Олександр народився тисяча дев'ятсот дев'яносто три годe в пос.Краснопавловка. Закінчив Краснопавлівський багатопрофільний ліцей з фізико-математичним ухилом. З 2003 по 2011 рік займався в ДЮСШ "Спартанець" під керівництвом Іліметова А. Р. і Фороста С. А. Чемпіон Лозівського району та Харківської області, багаторазовий призер міжнародних турнірів. Кандидат в майстри спорту з вільної боротьби.
  У 2011 році вступив в НТУ "ХПІ" на факультет Транспортного машинобудування, каф. "Автомобілі та тракторобудування" де продовжив свою спортивну кар'єру під керівництвом судді міжнародної категорії Ґрдзелідзе С. Р. З моменту надходження Олександр складається в збірній ХПІ з вільної боротьби. Чемпіон ХПІ і Харківських ВНЗ з вільної та класичної боротьби у ваговій категорії 74 і 84 кг.  Калмиков Андрій - переможець першості НТУ "ХПІ" з самбо

  Раціональне використання часу дозволяє не тільки добре вчитися, але і активно займатися спортом. На знімку - першокурсник, староста групи ТМ-73а, Калмиков Андрій.
  3.12.2013 Андрій переміг у відкритому чемпіонаті НТУ "ХПІ" з самбо у ваговій категорії до 83кг.


  Досягнення студентів кафедри у 2013 р

  Переможці олімпіад:
  1. Войтенко А.В. (ТМ-70А) зайняв 1 місце за підсумкамі іншого етапу ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ Студентської олімпіади зі спеціальності "Теорія машин та механізмів"
  2. Абрамов О.І. (ТМ-70А) зайняв 2 місце за підсумкамі іншого етапу ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ Студентської олімпіади зі спеціальності "Теорія машин та механізмів"
  3. Чунчукова І.Г. (ТМ-78АМ) зайняв 2 місце за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з Галузі науки "Транспорт", спеціальність "Експлуатація та ремонт ЗАСОБІВ транспорту"
  4. Шумаков О.В. (ТМ-78БМ) зайняв 3 місце за підсумкамі іншого етапу ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ Студентської олімпіади зі спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство"
  5. Войтенко А.В. (ТМ-70А) зайняв 3 місце за підсумкамі іншого етапу ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ Студентської олімпіади зі спеціальності "Опір матеріалів"
  6. Лукієнко М.А. (ТМ-20) зайняв 3 місце за підсумкамі іншого етапу ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ Студентської олімпіади зі спеціальності "Деталі машин"


  Шумаков Олег - призер конкурсу дипломних робіт бакалаврів

  Студент Шумаков Олег Віталійович зайняв ІІ місце у конкурсі дипломних робіт бакалаврів за НТУ "ХПІ". Робота по темі "АТП для обслуговування вантажних автомобілів спеціального призначення" виконана під керівництвом старшого викладача Шуби Сергія Олександровича

  Студенти кафедри АІТ зайняли 3-е місце на олімпіаді м Київ

  На базі Національного транспортного Університету в м Київ 18.04-20.04 проходив 2-й тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство". Участь взяли 43 студенти з 19 вищих навчальних закладів України. Від кафедри брали участь: Шумаков Олег, Лупіенко Микола і Мітцель Миколи, який посів почесне 3-е місце.

  Грамота Мітцель Микола студент АІТ Грамота за 3-є місце
  Олімпіада зі спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство" в м.Горлівка

  Студенти кафедри "АІТ" взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство" в м.Горлівка. Олімпіада проходила на базі Автомобільно-дорожнього інституту Донецького Національного технічного університету в м.Горлівка. В олімпіаді взяли участь понад 60 студентів з ВНЗ України. Кафедру представляли Студений: Мітцель Ніеолай, Міркотан Олексій і Решетняк Руслан, які зайняли 18, 32 і 43 місця відповідно.

  Конкурс студентських наукових робіт в області "Електротехніка та електромеханіка" в м.Дніпродзержинськ

  Студент кафедри "АІТ" Ткачов Олег зайняв ІІ місце Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в області "Електротехніка та електромеханіка" за наукову роботу: «Динамічний розрахунок електромобіля на базі ЗАЗ 1102»

  Журі та переможці Журі та переможці


  Учасники олімпіади Учасники олімпіади


  Диплом студента Ткачова О.Ю. Диплом студента Ткачова О.Ю.
  Харитонова Ольга - лауреат 2-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

  20-22 квітня 2010р. в м.Горлівка пройшов 2-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство". Кафедру представляли 3 студента групи ТМ-75а: Харитонова Ольга, Новикова Тетяна, Архипенко Сергій. Харитонова Ольга посіла почесне 2-е місце. Новікова Тетяна і Архипенко Сергій відзначені грамотами за участь.
  Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

  Ukr, Rus