тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


  • практична робота дослідницького характеру в розрахункових і конструкторських відділах, експериментальних лабораторіях фірм і компаній, що проектують нову техніку;
  • робота в фірмах з продажу автомобілів, тракторів і запасних частин до них, проведення діагностики та передпродажної підготовки;
  • робота по організації і ремонту, технічного обслуговування вітчизняної та зарубіжної техніки;
  • служба в структурах МВС, митних службах і в збройних силах.
  • навчання в аспірантурі і науково-педагогічна діяльність на кафедрах НТУ "ХПІ" та інших вузів.



Випускники кафедри останніх років успішно працюють на різних посадах, пов'язаних з автомобільної і тракторної тематиками починаючи від авторизованих сервісних центрів і закінчуючи службою в поліції




Спеціальність:
Автомобільний транспорт


Спеціалізація:
Автомобілі та автомобільне господарство. (Розробка технологій експлуатації та ремонту; автотехнічна експертиза; діагностика систем автомобіля і передпродажна підготовка, організація і оптимізація перевезень; маркетингові дослідження ринку вітчизняних і зарубіжних автомобілів; виконання менеджерських функцій).



Спеціальність:
Галузеве машинобудування


Спеціалізація:
Автомобілі та трактори. (Розробка нової техніки з використанням систем комп'ютерного проектування і сучасних інформаційних технологій; аналітичне та експериментальне дослідження і оптимізація конструктивних рішень; організація і проведення науково-дослідних робіт в області автотракторобудування).




Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК України



Щорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.



Гуртожиток НТУ "ХПІ" №9, вул. Целіноградська, 38

Общежитие №9
Новости


Відкрита зустріч експертної комісії з акредитації 2021

23.12.2021 о 12:15 відбудеться відкрита зустріч з експертами: ID 5756 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", ОП "Автомобілі та автомобільне господарство"


Наші випускники працюють над створенням електромобілів в Європі

Антон Головко отримав запрошення навчатися у Варшавській Політехніці за програмою подвійних дипломів з НТУ "ХПІ" після проходження відбору на знання англійської мови.


Практика студентів першого курсу групи МІТ-721 на "Фрунзе-Авто" у автосалоні "KIA"

08.10.2021 року пройшла ознайомча практика студентів першого курсу спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ» на автосалоні "KIA" корпорації "Фрунзе-Авто".


Практика студентів першого курсу групи МІТ-721 на автоцентрі Renault "Соллі Плюс"

05.10.2021 згідно робочої програми навчального курсу «Вступ до фаху» лекцію для студентів провів керівник відділу сервісу автоцентру Renault "Соллі Плюс" Аксьонов Денис Юрійович. Денис Юрійович розповів про структуру підприємства в цілому, детально ознайомив студентів з роботою сервісу на підприємстві та ремонтною зоною.


Відкрита зустріч експертної комісії з акредитації 2021

28.09.2021 о 14.30-15.00 відбудеться відкрита зустріч експертної комісії з акредитації ОПП "Автомобілі та автомобільне господарство" спеціальності 274 Автомобільний транспорт з усіма охочими учасниками освітнього процесу


Студенти кафедри - призери конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Автомобільний транспорт»

14.04.2021 на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» серед 58 чоловік студенти 4 курсу групи МІТ-717 Расторгуєв С.Є. та 5 курсу групи МІТ-720м Яценко В.Ю. під керівництвом проф. Сергієнко М.Є. зайняли 2 місце.


Конкурсні пропозиції 2021

Стань фахівцем в галузі транспорту! Обирай спеціальності 274 - Автомобільний транспорт (спеціалізація - Автомобілі та автомобільне господарство) або 133 – Галузеве машинобудування (спеціалізація автомобілі та трактори).


Олімпіада НТУ «ХПІ» для вступників (+20 балів до ЗНО)

Запрошуємо взяти участь у олімпіаді НТУ «ХПІ», що проводитиметься в рамках Всеукраїнських олімпіад для професійної орієнтації вступників (на основі повної загальної середньої освіти), які мають бажання вступати на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності. Переможці II туру олімпіади отримають до +20 балів до одного з предметів ЗНО.


Дмитро Созоник призер чемпіонат Харківської області з армрестлінгу

Студенти кафедри Автомобіле-і тракторобудування Рябцев Олександр та Яценко Видим були відзначені дипломами ІІІ ступеня з участь у конкурсі студентських наукових робіт у 2020 році.


Призери конкурсу студентських наукових робіт 2020

Студенти кафедри Автомобіле-і тракторобудування Рябцев Олександр та Яценко Видим були відзначені дипломами ІІІ ступеня з участь у конкурсі студентських наукових робіт у 2020 році.



Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.



Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..



Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.




Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.



Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.



Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...

Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus