тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


  • практична робота дослідницького характеру в розрахункових і конструкторських відділах, експериментальних лабораторіях фірм і компаній, що проектують нову техніку;
  • робота в фірмах з продажу автомобілів, тракторів і запасних частин до них, проведення діагностики та передпродажної підготовки;
  • робота по організації і ремонту, технічного обслуговування вітчизняної та зарубіжної техніки;
  • служба в структурах МВС, митних службах і в збройних силах.
  • навчання в аспірантурі і науково-педагогічна діяльність на кафедрах НТУ "ХПІ" та інших вузів.Випускники кафедри останніх років успішно працюють на різних посадах, пов'язаних з автомобільної і тракторної тематиками починаючи від авторизованих сервісних центрів і закінчуючи службою в поліції
Спеціальність:
Автомобільний транспорт


Спеціалізація:
Автомобілі та автомобільне господарство. (Розробка технологій експлуатації та ремонту; автотехнічна експертиза; діагностика систем автомобіля і передпродажна підготовка, організація і оптимізація перевезень; маркетингові дослідження ринку вітчизняних і зарубіжних автомобілів; виконання менеджерських функцій).Спеціальність:
Галузеве машинобудування


Спеціалізація:
Автомобілі та трактори. (Розробка нової техніки з використанням систем комп'ютерного проектування і сучасних інформаційних технологій; аналітичне та експериментальне дослідження і оптимізація конструктивних рішень; організація і проведення науково-дослідних робіт в області автотракторобудування).
Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Гуртожиток НТУ "ХПІ" №9, вул. Целіноградська, 38

Общежитие №9
Новости


Практика студентів на профільних підприємствах

Відповідно до навчального плану студенти 4-го курсу за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт пройшли практику на профільних підприємствах м.Харкова та області.


Почесне нагородження за досягнення на олімпіаді зі спеціальності

24-го травня 2019 року На засіданні Вченої ради з нагоди Дня науки ректором НТУ «ХПІ» професором Євгеном Соколом разом з Почесним ректором, головою Вченої ради професором Леонідом Товажнянським за призове місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді було нагороджено студента кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» Дрюка Олександра.


Презентація лабораторії кафедри для учнів середньої школи

15.05.2019 під час спеціально організованої виїзної екскурсії учні середньої школи змогли поспілкуватися зі співробітниками кафедри і навіть покерувати трактором.


Сучасна профільна література на кафедрі автомобіле і трактробудування видання 2018 року

З метою забезпечення навчального процесу якісною профільною літературою доц. Кожушко А.П. було підготовлено та видано навчальний посібник: Коливання механічних систем в автомобіле- та тракторобудуванні.


Зустріч з роботодавцями для випускників та студентів страших курсів

12 квітня 2019 на кафедрі АІТ пройшла щорічна зустріч студентів старших курсів з представниками роботодавців. Студенти отримали необхідну інформацію про вимоги до претендентів, а також змогли поставити нагальні питання менеджерам по кадрам в невимушеній обстановці. Зацікавленість бакалаврами і магістрами за спеціалізаціями «Автомобілі та автомобільне господарство» та «Автомобілі та трактори» проявили провідні підприємства галузі.


Результати Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ремонт машин»

4-го квітня 2019 року на базі науково-технічного інституту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка відбувся 2 етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ремонт машин». Кафедру «Автомобіле- і тракторобудування» представляли 3 студенти: Ткачов В‘ячеслав (МІТ-24МН(ТМ)), Вільний Дмитро та Дрюк Олександр (обидва МІТ-75(ТМ)).


Доцент кафедри АІТ Кожушко Андрій Павлович отримав стипендію КМУ

Згідно з рішенням колегії МОН України від 24.10.2018 року та постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05.11.2018 року доцент кафедри "Автомобіле-і тракторобудування" Кожушко Андрій Павлович переміг в конкурсі на отримання стипендій для молодих вчених НТУ " ХПІ "Кабінету Міністрів України.


Працевлаштування випускників через проходження практики на автохолдингам "СОЛЛІ +"

Для студентів 5 курсу кафедри Автомобіле- та тракторобудування НТУ "ХПІ" була організована екскурсію на провідне підприємство галузі - Міжнародний автомобільний холдинг "СОЛЛІ +" з метою подальшого проходження практики та працевлаштування.


Розклад занять на весняний семестр 1-5 курс

Розклад занять академічних груп 1-5 курсу кафедри "Автомобілі та тракторобудування" на весняний семестр


Запрошуємо на День відкритих дверей 24.02.2019

Запрошуємо учнів старших класів та технікумів на день відкритих дверей, що відбудеться у спорткомплексі НТУ "ХПІ" (вул. Алчевських, 50а) 10:00 - 14:00Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.
Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...

Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus