тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


  • практична робота дослідницького характеру в розрахункових і конструкторських відділах, експериментальних лабораторіях фірм і компаній, що проектують нову техніку;
  • робота в фірмах з продажу автомобілів, тракторів і запасних частин до них, проведення діагностики та передпродажної підготовки;
  • робота по організації і ремонту, технічного обслуговування вітчизняної та зарубіжної техніки;
  • служба в структурах МВС, митних службах і в збройних силах.
  • навчання в аспірантурі і науково-педагогічна діяльність на кафедрах НТУ "ХПІ" та інших вузів.Випускники кафедри останніх років успішно працюють на різних посадах, пов'язаних з автомобільної і тракторної тематиками починаючи від авторизованих сервісних центрів і закінчуючи службою в поліції
Спеціальність:
Автомобільний транспорт


Спеціалізація:
Автомобілі та автомобільне господарство. (Розробка технологій експлуатації та ремонту; автотехнічна експертиза; діагностика систем автомобіля і передпродажна підготовка, організація і оптимізація перевезень; маркетингові дослідження ринку вітчизняних і зарубіжних автомобілів; виконання менеджерських функцій).Спеціальність:
Галузеве машинобудування


Спеціалізація:
Автомобілі та трактори. (Розробка нової техніки з використанням систем комп'ютерного проектування і сучасних інформаційних технологій; аналітичне та експериментальне дослідження і оптимізація конструктивних рішень; організація і проведення науково-дослідних робіт в області автотракторобудування).
Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Гуртожиток НТУ "ХПІ" №9, вул. Целіноградська, 38

Общежитие №9
Новости


Призери конкурсу студентських наукових робіт 2020

Студенти кафедри Автомобіле-і тракторобудування Рябцев Олександр та Яценко Видим були відзначені дипломами ІІІ ступеня з участь у конкурсі студентських наукових робіт у 2020 році.


Правила прийому на 2020 рік

В НТУ «ХПІ» затверджені нові правила прийому на 2020 рік зі змінами, що враховують карантинні заходи в Україні та зміни у термінах проведення ЗНО-2020.


Вітаємо нового кандидата наук

Наказом від 14.05.2020 №627 старшому викладачу кафедри "Автомобіле і тракторобудування" Мамонтову Анатолію Геннадійовичу присуджено науковий ступень кандидата технічних наук зі спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.


Призові місця студентів старшокурсників 2020

Студент групи МІТ-Н418а Вологдин Бачимо Русланович посів друге місце в 23й олімпіаді з дисципліни "Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні", яка відбулася 19 лютого 2020 на НТУ "ХПІ"


День відкритих дверей НТУ ХПІ 2020

23 лютого НТУ «ХПІ» пройшов День відкритих дверей та Фестиваль науки «Science is FUN». Цього року неабиякій інтерес серед абітурієнтів викликала присутність представника підприємства-роботодавця, а також постійної бази практики для студентів кафедри "Автомобіле- і тракторобудування", - ТОВ "Соллі+", метою якого було демонстрація наявності сучасного обладнання та зацікавленості у майбутніх кваліфікованих співробітниках відповідного профілю.


Спортивні досягнення 2020

Студент кафедри Автомобіле-і тракторобудування Созоник Дмитро став бронзовим призером серед студентів України з армспорту на лівій та правій руці у ваговій категорії 90 кг.


Переддипломна практика студентів кафедри

C 01 вересня 2019 по 28 жовтня 2019 студенти за спеціальністю Автомобілі та автомобільне господарство пройшли переддипломну практику на провідних профільних підприємствах Харкова.


Заняття на лабораторній базі кафедри

Студенти групи Міт 401.8 ,2 курс , Кодрян Михайло Михайлович та Приходько Олександр Володимирович під керівництвом Краснокутського Володимира Миколайовича відремонтували Трактор Т-25, що входить до складу лабораторії кафедри. Проведено ревізію паливного насосу, акумулятора, покладено нові клеми, замінено масло в двигуні і в КПП, встановлено новий стартер, відновлено паливний бак. Виконано регулювання клапанів, прочистили повітряний і паливний фільтри, прокачали паливну систему.


Практика студентів на профільних підприємствах

Відповідно до навчального плану студенти 4-го курсу за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт пройшли практику на профільних підприємствах м.Харкова та області.


Почесне нагородження за досягнення на олімпіаді зі спеціальності

24-го травня 2019 року На засіданні Вченої ради з нагоди Дня науки ректором НТУ «ХПІ» професором Євгеном Соколом разом з Почесним ректором, головою Вченої ради професором Леонідом Товажнянським за призове місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді було нагороджено студента кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» Дрюка Олександра.Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.
Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...

Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus